کنفرانسهای برگزار شده انجمن علمی موتور ایران

تاکنون 7 کنفرانس توسط انجمن علمی موتور ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علمی موتور ایران به صورت زیر است: