آقای دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن

Dr. Ahmad Ghasemi-Ghalebahman

Mechanical Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186694)

19
5
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی