تحلیل داده های انتشار صوت به منظور بررسی رفتار رشد ترک در آلیاژ آلومینیوم تحت بارگذاری خستگی کمچرخه

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

375

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_057

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

استفاده از آلیاژهای آلومینیوم به خصوص در صنعت خودرو سازی، به دلیل سبکی، انتقال حرارت بالا و شکل پذیری خوب، متداول است. در این رابطه شنا بیایی خرابی ها در بازه های آلومینیومی برای افزایش قابلیت اطمینان آنها، امری ضروری است . یکی از روش های جدید تشخیص عیوب در سازه ها، روش انتشار صوت است. بر این اساس، هدف از این مقاله، بررسی و ش ناسایی خرابی در نمونه های آلومینیومی سوراخدار، تحت بارگذاری خستگی مچرخه با استفاده از روش انتشار صوت است. برای این منظور نخست نمونه آلومینیومی سوراخدار، تحت بارگذاری خستگی چرخهای قرار گرفت. سپس، موج های الاستیک انتشار یافته حاصل از ترک در لبه های سوراخ توسط حسگر انتشار صوت از نوع نوار پهن ثبت شدند. در بخش نتایج، با استفاده از نمودار بیشینه تنش در هر چرخه و انرژی سیگنال انتشار صوت، چرخه شروع ترک مشخص شد. همچنین با استفاده از روش انرژی تجمعی روند رشد ترک به سه قسمت ترکهای میکرو شروع ترک ماکرو و رشد نهایی ترک تقسیم بندی شد. همچنین برای تشخیص فرکانس غالب شکست در قطعه از روش تبدیل فوریه سریع استفاده گردید. در انتها نیز، نوع شکست در ماده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، بررسی شده است

نویسندگان

حسنسیار
حسن سیار

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محسنعلی زاده
محسن علی زاده

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محمدآزادی
محمد آزادی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

احمدقاسمی قلعه بهمن
احمد قاسمی قلعه بهمن

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران