آقای دکتر غلامحسین فرهی

Dr. Golamhossein Farrahi

استاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176409)

59
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی