آقای خلیل خلیلی

Khalil Khalili

ریاست دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177187)

58
25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی