فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا

American Strategic Studies

با توجه به راه اندازی فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا به عنوان اولین فصلنامه تخصصی   در حوزه مطالعات آمریکا از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می آورد.

محورهای موضوعی مجله
۱-۲- مطالعات و سیاست گذاری ایالات متحده آمریکا

لابی ایران در آمریکا آری یا خیر؟
نهادها و سازمان های ضد ایرانی در آمریکا
نهادهای ضد آمریکایی در داخل آمریکا
اندیشکده های ضد ایرانی در آمریکا
۲-۲- مطالعات وسیاست گذاری آمریکا در حوزه بین الملل

مطالعات آمریکا در چین
مطالعات آمریکا در روسیه
مطالعات آمریکا در اروپا
۳-۲- مطالعات وسیاست گذاری آمریکا در منطقه غرب آسیا

نفوذ فرهنگی و اجتماعی آمریکا در غرب آسیا
نفوذ سیاسی آمریکا درغرب آسیا
نفوذ نظامی در غرب آسیا
پرونده عراق، افغانستان، پاکستان، عربستان، سوریه، لبنان، یمن، آسیای میانه و ترکیه
۴-۲- مطالعات و سیاست گذاری آمریکا در جمهوری اسلامی ایران

آمریکا در اسناد لانه جاسوسی و ویکی لیکس
تجربه زیسته انقلاب اسلامی در مواجهه با آمریکا
سفرنامه نویسان فرنگ
سبک زندگی آمریکایی در ایران
نفوذ آمریکا در آموزش و پرورش
نفوذ آمریکا در آموزش عالی
ساختارهای آمریکایی در جمهوری اسلامی ایران