فصلنامه پازند

Pazand Quarterly

فصلنامه پازند نشریه ای پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه علم زبان است که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را شروع نموده است. پازند به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. مقاله های پازند بیانگر آرای نویسندگان است. حوزه فعالیت پازند در زمینه علم زبانشناسی و زبانهای باستانی است.

از پژوهشگران و صاحب نظران در مباحث زبان شناسی همگانی، زبان های باستانی و علوم بین رشته ای دعوت می شود مقالات خود را در چارچوب موارد زیر از طریق سامانه ارسال نمایند.

- زبان مقاله ها فارسی است.

- مقاله های ارسالی نباید در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد و یا برای چاپ به طور همزمان به نشریه های دیگر ارسال شده باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه شود.