ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
12
شهریور

دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه روز پنجشنبه، 12 شهریور، 1394 توسط موسسه اطلاع رساني ناركيش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: AGRIDEV02
حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی
برگزار کننده: موسسه اطلاع رساني ناركيش و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي كنفرانس:

ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي
·         نقش ترويج در افزايش عملكرد گياهان
·         آموزش و توسعه روستايي
·         آمايش برنامه درسي در كشاورزي
·         نقش ترويج در اكوتوريسم
·         نقش ترويج در بهينه سازي منابع كشاورزي
·         نقش ترويج در سلامت و امنيت غذايي
·         نقش ترويج در سياست گذاري هاي كشاورزي
·         نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي
 
آب و خاك 
·         تغذيه خاك هاي كشاورزي
·         رابطه آب و خاك و گياه
·         خاك شناسي
·         اقليم شناسي
·         اصلاح خاك هاي شور و قليايي
·         اصلاح خاك هاي اسيدي
·         مديريت بهره برداري از منابع آب
·         هيدرولوژي
·         مباحث نوين در آب و خاك
·         كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك
·         تغذيه در خاك ها
·         روشهاي مصرف كود در خاك
·         نقش مديريت پسماندها در كشاورزي
·         بهره برداري بهينه از منابع پايدارآب وخاك
·         خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار
·         مديريت اطلاعات خاك
·         آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
 
زيست فناوري
·         ايمني زيستي
·         مهندسي ژنتيك
·         استانداردهاي زيست فناوري
·         كشاورزي زيستي
·         تنوع زيستي
·         علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
·         هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
 
كشاورزي پايدار
·         انرژي هاي نو
·         كشاورزي ارگانيك
·         اكوتوريسم
·         توسعه پايدار در كشاورزي
·         اگروتوريسم
·         معماري و توسعه پايدار
·         نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار
·         مباحث نوين در كشاورزي پايدار
·         نقش استفاده بهينه از كود، سم، بذر، آب، انرژي، خاك و ... در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
·         نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
·         كشاورزي ارگانيك و پايدار
 
IT در بخش كشاورزي 
·         فناوري هاي اطلاعاتي در كشاورزي
·         امكان سنجي و نيازسنجي بازارهاي مصرف ملي و بين المللي
·         تركيب روش هاي علمي و عملي
·         نقش IT در پدافند غير عامل در بخش كشاورزي
·         نقش IT در اقتصاد كشاورزي
·         نقش IT در امكان سنجي بازار مصرف كشاورزي
·         سيستم هاي شبيه سازي در كشاورزي و توسعه پايدار
·         كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
·         سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
 
منابع طبيعي و محيط زيست
·         آلاينده هاي محيطي
·         روشهاي پالايش در منابع طبيعي و محيط زيست
·         ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها
·         تغيير اقليم
·         استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي و محيط زيست
·         حقوق محيط زيست
·         مباحث نوين در منابع طبيعي و محيط زيست
·         مباحث نوين در علوم جنگل و مرتع
·         توسعه پايدار در منابع طبيعي
·         ريزگردها و مديريت آنها در منابع طبيعي
·         تجمع زيستي آلاينده هاي زيست محيطي در زنجيره غذايي
·         هواشناسي كشاورزي و توسعه پايدار
·         محيط زيست و توسعه پايدار
·         پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
·         محيط زيست و آمايش سرزمين
 
گياه پزشكي
·         پدافند غير عامل در بخش گياهپزشكي
·         بيماري هاي گياهي
·         آفات گياهي
·         علف هاي هرز
·         مديريت تلفيقي آفات، بيماريهاي گياهي، علفهاي هرز و توسعه پايدار
·         بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار
·         گياه پالايي و نقش آن در توسعه پايدار
·         شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز
·         توليدات گياهي و اگرواكولوژيك
·         حشره شناسي كشاورزي
·         تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
·         مباحث نوين در گياهپزشكي
 
فناوري هاي نوين و مكانيزاسيون كشاورزي 
·         انرژي هاي نو
·         مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار
·         فناوري هاي نوين درتوليد و عرضه محصول سالم
·         مكانيزاسيون و مكانيك ماشين هاي كشاورزي
·         كاربرد بيوتكنولوژي و كشت­بافت در علوم كشاورزي
·         مباحث نوين در فناوري هاي كشاورزي
 
علوم صنايع غذايي 
·         علوم صنايع غذايي
·         امنيت غذايي
·         صنايع تبديلي
·         بهداشت غذايي
·         مسمويت غذايي
·         فرآوري مواد غذايي گياهي
·         فرآوري مواد غذايي لبني
·         فرآوري مواد غذايي گوشتي
·         بيماريهاي عفوني ناشي از مواد غذايي
·         ميكروب شناسي مواد غذايي
مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات
·         محصولات تراريخته
·         بانك ژن و ذخاير ژنتيكي
·         روشهاي جديد به نژادي در گياهان
·         بيوتكنولوژي
·         كشت بافت
 
مديريت و اقتصاد كشاورزي
·         اقتصاد كشاورزي
·         مباحث مديريت كشاورزي
·         مشاغل خانگي در بخش كشاورزي
·         سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
·         سياست گذاري در بخش توليد
·         الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي
·         موانع اشتغال در بخش كشاورزي
·         سياست گذاري در بخش اشتغال
·         كارآفريني در كشاورزي
·         مديريت در بخش تعاوني ها
·         بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
·         ضايعات محصولات كشاورزي و توسعه پايدار
·         نظلم بيمه اي محصولات كشاورزي
 
علوم زراعت
·         تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت
·         كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت
·         كاربردهاي نانو تكنولوژي در علوم زراعت
·         تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت
·         زراعت ملكولي
·         روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي
·         مباحث نوين در زراعت
·         مدل سازي در زراعت
·         معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت
·         روشهاي به زراعي در گياهان زراعي
·         اگروتروريسم
·         مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي
·         اگروتوريسم
·         نهاده هاي توليد و محصولات كشاورزي
·         توليد پايدار كشاورزي در عرصه هاي شور
·         بررسي اثرات كاربرد فناوري هاي نوين (هسته‌اي، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) در اصلاح روش‌هاي توليد
·         نقش روشهاي نوين در توليد محصول سالم
·         چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم
·         علوم تكنولوژي نهال و بذر
·         فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
·         گياه­ پالايي
·         فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي محصولات كشاورزي و دامي
·         فن آوري هاي نوين در مديريت نگهداري فرآورده هاي خام دامي
 
شيلات و آبزيان
تكثير و پرورش آبزيات
صيد و بهره برداري
تغذيه آبزيان
بهداشت و بيماري هاي آبزيان
كاربرد فناوري هاي نوين در علوم شيلات و آبزيان
 
علوم دامي 
بهداشت، ايمني و بيماريهاي دام و طيور
نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي
تهديدات زيستي دام و طيور
نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور
كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام
جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور
بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي
تغذيه دام و طيور
فيزيولوژي دام و طيور
 ژنتيك و اصلاح نژاد
 
علوم باغباني
·         كشت گلخانه اي
·         ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي
·         به نژادي گياهان باغي 
·         بيوتكنولوژي پس از برداشت
·         كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي
·         تغذيه گياهان باغي
·         كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني
·         روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي
·         هيدروپونيك
·         سبزي و صيفي
·         عمليات پس از برداشت
·         كشت هاي گلخانه اي
·         گياه پزشكي در باغباني
·         سازه هاي گلخانه اي
·         مباني افزايش عملكرد در باغباني
·         تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني
·         كاربردهاي نانو در باغباني
·         كود و تغذيه در باغباني
·         الگوهاي كشت در باغباني
·         گياهان دارويي باغي
·         مديريت بيماريها در گياهان باغي
·         مديريت علف هاي هرز در گياهان باغي
·         مديريت آفات در گياهان باغي
 
 
گياهان دارويي
·         اكولوژي و اكوفيزيولوژي گياهان دارويي
·         فرآوري، بسته بندي و صنعت  گياهان دارويي
·         گياهان دارويي و بهره برداري از منابع طبيعي
·         گياهان دارويي و بيوتكنولوژي
·         فرآوري گياهان دارويي
·         زيست شناسي گياهان دارويي
·         فارماكولوژي گياهان دارويي
·         ميكروبيولوژي گياهان دارويي
·         گياهان دارويي و طب سنتي
·         گياهان دارويي، اقتصاد و بازاريابي
·         سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني  گياهان دارويي
·         مهارت‌ها و اشتغال زايي گياهان دارويي
·         گياهان دارويي و گردشگري
·         گياهان دارويي و مبارزه با آفات
·         سايرمحورهاي مرتبط با گياهان دارويي
 
نانو تكنولوژي در كشاوزي 
·         نقش نانو ذرات در كشاورزي
·         نانو حسگرها در كشاورزي
·         نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي
·         نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي
·         تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان
·         سميت نانو ذرات
·         نانو كامپوزيت ها در كشاورزي
·         نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي
·         كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي
·         كاربرد نانو ذرات در گياهان دارويي
·         نقش نانو فيلترها در كشاورزي
·         كاربرد نانو تكنولوژي صنايع غذايي
·         كاربرد نانو تكنولوژي در علوم دامي
·         كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست و منابع طبيعي

 

درج در تقویم: 29 آذر 1394 - تعداد مشاهده 3558 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
12 شهریور 1394
مهلت ارسال اصل مقالات:
15 مرداد 1394

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

موسسه اطلاع رساني ناركيش
پشتیبانی