بررسی اثر افزودن پودر چای سبز Camellia sinensis به جیره غذایی و تأثیر آن بر میزان فعالیت لایزوزیم در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIDEV02_059

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در این بررسی تأثیر عملکرد گیاه چای سبزCamellia sinensis به عنوان یک فیتوبیوتیک بر میزان فعالیت لایزوزیم در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio موردبررسی قرار گرفت. تعداد 360 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه 1±22 گرم انتخاب و پس از سازگاری با محیط به صورت انتخابی در 12 مخزن و در هر مخزن 30 قطعه بچه ماهی ذخیره شد. گیاه چای سبز در 3 سطح 1/5% (تیمار 2) و 3 % (تیمار 3) و 5% (تیمار 4) به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد چای سبز برای تغذیه گروه شاهد (تیمار 1) مورداستفاده قرار گرفت.هر تیمار در 3 تکرار انجام گرفت. ماهیانروزانه به میزان 3 درصد از وزن بدن مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره پرورشی 45 روزه تعداد 15 عدد ماهی از هرتیمار به صورت تصادفی انتخاب شده و خون گیری از آن ها از محل قطع ساقه دمی انجام گرفت. پس از سانتریفیوژ خون وجداسازی سرم خون میزان لایزوزیم سرم موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که میزان فعالیت لایزوزیم اختلاف معنی داری را با تیمار شاهد داشته است (P<0/05) و بیشترین میزان آن 15/33±135/67 در تیمار 1/5% و کمترین میزان آن 10/32±117/67 در تیمار شاهد بوده است. به طورکلی تجویز پودر چای سبز در سطح 1/5% به صورت خوراکی باعث تحریک میزان فعالیت لایزوزیم میگردد و این ماده به عنوان محرک ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی قابل استفاده است.

نویسندگان

شکوفه رنجبر

دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

مژگان خدادادی

دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیمی، ع.، 1375. تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی‌پروری، ...
 • اکرمی، ر.، قلیچی، ا. و ابراهیمی، _ 1387 تاثیر سطوح ...
 • حسینی فرد، .، قبادی، ش.، خدابخش، او رازقی منصور، م.، ...
 • خدادادی، ر.، 1369. چای، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات .3-9 ...
 • رجحان، م.ص، 1387. دارو و درمان گیاهی، انتشارات فرهیختگان علوی، ...
 • سلطانی، .، و ظریف منش. ط.، ذریه زهرا، ج.، 1391، ...
 • شاهسونی، د.، مهری، م.، مازندرانی، م. 1385، تعیین مقادیر مرجع ...
 • شهیدی یاساقی، ا.، مازندرانی، م.، قربانی حسن سرایی، آ.، قربانی، ...
 • علیشاهی، م.، سلطانی، م.، مصباح، م. و زرگر، _ 1391. ...
 • علیشاهی، م.، مصباح، م.، نجف زاده، ح. و خواجه، غ. ...
 • قنواتی، م.، 1388، اثر داراش و سیاه‌دانه بر برخی فاکتورهای ...
 • کاظمی، ر.، پوردهقانی، م.، یوسفی جوردهی، _ یارمحمدی، م.، نصری ...
 • موثقی، م.، 1387. شکل‌گیری، ساختار و فعالیت سازمان چای کشور، ...
 • گرد و غبارو تاثیر آن بر محیط زیست [مقاله کنفرانسی]
 • بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده [مقاله کنفرانسی]
 • Abo- Esa, JF.K., 2008. Study on Some Ectoparasitic Diseases of ...
 • Allsopp, M., Johnston, P. And Santillo, D., 2008. Challenging the ...
 • Aly, S. M., Mohamed, M. F. and John, G., 2008. ...
 • Aoki, T., 1992. Chemotherapy and drug resistance in fish farms ...
 • Ardo, L, Yin, G., Xu, O., Varadi, L., Szigeti, G., ...
 • Babu, P. v. A. and Ekambaram Sabitha, K., 2007. Green ...
 • Banaee, M., Sureda, A., Mirvagefi, A. R. and Rafei, G. ...
 • Bayer, J., Gomer, A., Demir, Y., Amano, H., Kish, D. ...
 • Carmen, C., Reyes, A. and Rafael, G., 2006. Beneficial effects ...
 • Choi, S.H., Park, K., Yoon, T.j., Kim, J.B., Jang, Y.S., ...
 • Cristea, V., Antache, A., Grecu, I., Docan, A., Dediu, L. ...
 • Dugenci, S.K., Arda, N. and Cand, A., 2003. Some medicinal ...
 • Ellis, A.E., 1998. The immunology of teleosts. In: Fish pathology. ...
 • Etemadi, H., Rezaei, M. and Abedian, Kenary, A. M., 2008. ...
 • Gop alakannan, A. and Arul, V., 2006. Immunomo dulatory effects ...
 • Hara, Y., 2001. Green tea health benefis and applications. Marcel ...
 • Harikrishnan, R., Nisha Rani, M., B alasundaram _ C 2003. ...
 • Iwama, G. and Nakanishi, T., 1996. The fish immune system. ...
 • Khan, N. and Mukhtar, H., 2007. Tea polyphenols for health ...
 • Koopman, C. F., 1995. Cutaneous wound healing: an overview. Otalaryngol ...
 • Magnadottir, B. 2006. Innate immunity of fish (overview). Fish and ...
 • Nie, S. H., Xie, M., Zhihong, Fu, Wan, Y. and ...
 • Nya, E.J., Austin, B., 2009. Use of dietary ginger, Zingiber ...
 • Ojagh , S. M., Sahari, , M. A. and Rezaaei, ...
 • Pratheepa, V., Ramesh, S., Sukumaran, N., 2010). Immunomo dulatory effect ...
 • Rao, Y. Y., Das, B. K., Iyotymayee, P. and Chakrabarti, ...
 • Sakai, D. K., 1998. Delayed maturationin the colonia coral Gonasteria ...
 • Salaby, S., Das, B.K., Pradhan, I., Mohapatra, B.C., Mishra, B.K., ...
 • Shailesh, S., Sahoo, P.K., 2008. Lysosyme: An important defense molecule ...
 • Zhang, Q., Kelly, A. P., Wang, L, French, S. W., ...
 • نمایش کامل مراجع