اثر بازدارندگی عصاره های آبی هفت گیاه قیاق، تاج خروس، جغجغه، آکالیفا، گندجارو و دو گونه گلاسیوم علیه قارچ های بیمارگرFusarium solani, Alternaria solani و Rhizoctonia solani در شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 662

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIDEV02_047

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر بازدارندگی عصاره های آبی هفت گیاه دارویی شامل: قیاق (Sorghum halepense) تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، جغجغه (Prosopis stephaniana)، اکالیفا (Acalypha australis)، گندچارو (Artemisia annua) و دوگونه گلاسیوم (Glaucium contortuplicatum) و (G. fimbrilligerum) علیه سه قارچ بیمارگر: Fusarium solani, Alternaria solani و Rhizoctonia solani در شرایط ازمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره های آبی با غلظت های صفر )شاهد(، 150 ، 300، 450 و 600ppm مورد استفاده قرار گرفتند. عصاره ها به روش غذای مسموم با محیط های کشت مخلوط شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحکاملآ تصادفی با 105 تیمار و در سه تکرار روی محیط های کشت PDA و PCA انجام شد. تشتک های پتری حاویمخلوط محیط های کشت و عصاره های آبی با غلظت های تعیین شده به همراه شاهد با قارچ های بیمارگر در زیر هودمیکروبی تلقیح شدند. تشتک های پتری تلقیح شده به مدت 14 روز در انکوباتور با دمای 25°C نگه داری شدند. هر روزرشد شعاعی پرگنه ی قارچ به وسیله ی خط کش میلی متری اندازه گیری شد. اثر بازدارندگی هر یک از عصاره ها بر رشدپرگنه ی هر سه قارچ بیمارگر در مقایسه با شاهد از نظر آماری بسیار معنی دار (p<0.01) بود. افزایش غلظت عصاره ها درسطح آماری بسیار معنی دار (p<0.01) موجب افزایش اثر بازدارندگی از رشد قارچ های بیمارگر شد. بیش ترین اثرات بازدارندگی از رشد (% 100) با خواص قارچ کشی به وسیله ی عصاره ی G. contortuplicatum در غلظت 600ppm علیه هر سه قارچ بیمارگر و در غلظت 450ppm علیه R.solani و عصاره ی آکالیفا در غلظت 600ppm علیه F.solani و عصاره ی تاج خروس در غلظت 600ppm علیه F.solani و عصاره ی تاج خروس در غلظت 600ppm علیه F.solani مشاهده شد. کم ترین درصد بازدارندگی از رشد (صفر درصد) در غلظت 150ppm عصاره های قیاق، تاج خروس، جغجغه، آکالیفا و گندجارو علیه R.solani مشاهده شد. عصاره ی آبی شقایق کوهی با میانگین کل اثر بازدارندگی % 54 / 64 به عنوان یک ماده ی امیدبخش جهت کنترل هرسه قارچ بیمارگر در شرایط آزمایشگاهی می تواند معرفی گردد.

نویسندگان

یاسمن تاجیک غریبی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران

امیر ذوالفقاری

عضو هیأت علمی گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران (نویسنده مسئول)

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اگریوس، جرج ان. 1389. بیماری‌شناسی گیاهی 2 (ویراست پنجم): انتشارات ...
 • ع. عطایی عظیمی، ب. دلنواز هاشملویان، ع. م. غنایی. 1385. ...
 • ع. عطایی عظیمی، ب. دلنواز هاشملویان، ع. م. غنایی. 1385. ...
 • وصال طلب، ز، غلامی، م. 1390. اثرات ضدقارچی عصاره و ...
 • ع. عطایی عظیمی، ب. دلنواز هاشملویان، ع. م. غنایی. 1385. ...
 • Abbott، W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of ...
 • Amini M, Safoie N, Salmoni MJ, Shoms-Bakhsh M. 2012. Antifungal ...
 • Boyraz, N., Ozcon, M. 2006.Inhibition of phytop thogenic fungi by ...
 • Edris AE and Farrog ES. 2003. Antifungal activity of peppermint ...
 • Islam, M.R., Hossain, M.K., Bahar, M.H., Ali.M.R. (2004). Identification of ...
 • Norwal, S. S. &amp; Touro, P. 1996. Suggested methodology for ...
 • Pitoroki D, Coulodis M, Ptsikos-Panayo torou N ond Tzukou O. ...
 • Rover, R.K، Moore، J.D. 1962. Toximetric studies of fungicides agoinst ...
 • Srivastova, A.K., Bihori, B., Lal, B. 1997. Studies on biofungiciddl ...
 • Tawfik, M.M., Sami, R. A., Eman, T.A. 2000. Effect of ...
 • Thomson, D. P. 1989. Fungitoxic activity of essential oil components ...
 • نمایش کامل مراجع