ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف باقلا نسبت به بیماری قارچی لکه شکلاتی در منطقه ی گرگان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIDEV02_032

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق مقاومت 20 ژنوتیپ مختلف باقلا نسبت به بیماری لکه شکلاتی که یکی از مهم ترین بیماری های قارچیاین محصول در منطقه ی گرگان است، مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص سطح زیر منحنی استاندارد شده ی پیشرفتبیماری (SAUDPC) بر حسب زمان به عنوان معیاری جهت ارزیابی مقاومت و حساسیت هر ژنوتیپ نسبت به بیماریلکه شکلاتی اندازه گیری شد. آزمایش در سال زراعی 94 - 1393 در مزارع ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیگرگان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 20 تیمار (ژنوتیپ)، سه تکرار و در 60 کرت انجام شد. بذرها با دستبه صورت خطی با الگوی متداول زراعی و تراکم 160 بوته در هر کرت به مساحت 12 مترمربع کاشته شدند. به موازاتعملیات داشت، آلوده سازی بوته ها با سوسپانسیون قارچ بیمارگر با غلظت (7)10 اسپور در میلی لیتر انجام شد. شدت بیماریبر اساس مقیاس 9 نمره ای میزان مقاومت به بیماری، طی یادداشت برداری های متعدد و منظم هفتگی تا زمان برداشتاندازه گیری شد. منحنی پیشرفت بیماری برای هر ژنوتیپ رسم و سطح زیر منحنی استاندارد محاسبه شد. مقدار سطحزیر منحنی استاندارد برای همه ی ژنوتیپ ها در سطح آماری (p<0.01) معنی دار شد. کم ترین مقدار سطح زیر منحنیاستاندارد (78 / 35) به ژنوتیپ G-Faba-100 و بیش ترین (57 / 76) به G-Faba-62 اختصاص داشت. ژنوتیپ G-Faba-100 مقاوم ترین و G-Faba-62 حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ارزیابی شدند و سایر ژنوتیپ ها در میان این دو قرار گرفتند.

نویسندگان

بهروز کوهکن

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران

امیر ذوالفقاری

عضو هیأت علمی گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران (نویسنده مسئول)

فاطمه شیخ

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی، م. ع.، رضی نتاج، م، محمودی، ح. 1388. راهنمای ...
 • حمزوی، س. آقاجانی، م، ع. شیخ، ف. 1392. نشریه پژوهش‌های ...
 • صباغ پور، ح. 1379، گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین ...
 • صدوری، م. 1387، بیماری‌های مهم گیاهان زراعی ایران. انتشارات جهاد ...
 • مقسم، م. آقاجانی، م، ع. شیخ، ف. 1392. نشریه پژوهش‌های ...
 • Staats, M., Baarlen, P., and van Kan, J.A.L. 2012. Molecular ...
 • Campbell, C.L., and Modden, L.V. 1990. Introduction to Plant Disease ...
 • Dereje, G., 1996. Studies on the epidemiology of chocolate spote ...
 • Lopez-Bellido, R.J., L. Lopez-Bellido, F.J. Lopez-Bellido and J.E. Castillo 2003. ...
 • Pala, M., E. Armstrong, and C. Johansen. 2000. Linking research ...
 • Rabie, K. A. E. 1991. Effect of sowing date on ...
 • Sahile. S., Ahmad. S., Finisa. Ch., Abang. M., Skhaja Jurnal ...
 • Vi llegas-Ferna ndez, A.M., Sillero, J.C., and Rubiales, D. 2011. ...
 • نمایش کامل مراجع