تاثیر EDTA در جلوگیری از تنش القاء شده بواسطه کروم در خاک بر گیاه آفتابگردان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIDEV02_075

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

آلودگی خاک خطرات روز افزونی برای سلامتی انسان و محیط زیست دارد، فلزات سنگین از جمله مهم ترینآلایندهای محیط زیست به شمار میآیند، که در دهههای اخیر به شدت مورد توجه تعداد زیادی از پژوهشگران قرارگرفتهاند. که میتواند به عنوان یک عامل محدود کننده رشد، خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان را تحتتأثیر قرار دهد. بدین منظور، این آزمایش جهت بررسی امکان حذف سریع (Cr(VI و افزایش کارایی فرآیند گیاه پالاییبا استفاده از عامل احیاء کننده مناسب (EDTA) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سهتکرار در طول بهار و تابستان 1393 انجام شد. تیمارها شامل غلظت های متفاوت کروم (صفر، 50 ، 100 ، 150 و 200پی پی ام)، EDTA؛ 0/5 و 2/5 درصد)، در این آزمایش، بوته های آفتابگردان تا هفته چهارم در شرایط کنترل شدهگلخانه ای رشد یافتند سپس در معرض غلظت های مختلف کروم قرار گرفتند و نهایتا نمونه برداری از هر تیمار به فاصلهزمانی 7 روز از مرحله 33 - 32 مطابق با کد مرحله رشدی BBCH از ریشه و بخش هوایی صورت گرفت با افزایش میزانEDTA ، جذب کروم نیز افزایش یافت و منجر به کاهش معنیدار در وزن خشک ریشه، بخش هوایی و محتوای پرولینگردید. در کل نتایج نشان داد که EDTA اثر سمی بر گیاه دارد که ممکن است به علت سمیت ایجاد شده توسطEDTA و یا تجزیه پیوندهای- فلز فیتوشلاتین باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خاتون فقه زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

حمید محمدی

استادیار گروه زراعت و گیاهان دارویی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

علیرضا امانی قدیم

استادیار گروه شیمی کاربردی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • جمشیدی، س. 1385. اثر غلظت های مختلف کروم سه ظرفیتی ...
 • Abdul, G. (2011). Effect of chromium toxicity on growth, chlorophyll ...
 • Arun, K., Shanker, Carlos, C., Herminia, Loza-Tavera, & Avudai nayagamd ...
 • Amal_A.B_ (2002). Response of anabolic capacities, proline, protein patterns and ...
 • Bates, L. S., Waldern, R. P., & Tear, I. D. ...
 • Chen, H., & Cutright, T. (2001) EDTA and HEDTA effects ...
 • Frossard, R. 1993. Contaminan uptake by plants. PP. 7-24. In:Schulin, ...
 • Horwitz, W. (2000). Official methods of analysis. _ ed. Arlington ...
 • Javier, H. A., Carlos, G., Oihana, B., & Jose Maria, ...
 • Lasat, M. M. (2002). P hytoextraction of toxic metals-A review ...
 • Li, Y. M., Chaney, R. L., Angle, J. S., & ...
 • Mertz, W. (1969). Chromium oCCurrenCe and function in biological systems. ...
 • Panda, S. K., & Choudhury, S. (2005). Chromium stress in ...
 • Pillay, S. v. (1994). Biochemical changes in)Hyptis suaveolens L.) Poit ...
 • Romkens, P., Bouwman, L, Japenga, ., & Draaisma, C. (2002). ...
 • Shanker, A. K., Cervantes, C. Herminia, L., & Tavera, S. ...
 • Svetlana, D., Slavica, R., & Dragan, M. L. S. (2011). ...
 • Tandy, S., Schulin, R., & Nowack, B.)2006(. The influence of ...
 • Vangronsveld, J., & Baker, A.)2001(. Assessing , .ل Van der ...
 • Weihong, X. U., Wenyi, L. I., Jianping, H. E., Balwant, ...
 • Wu, L. H., Luo, Y. M., Xing, X. R., & ...
 • Zayed, A., Lutle C. M., Qian. J. H., & Terry. ...
 • Zurayk, R., Sukkariyah, B., & Baalbaki, R. (2001). Common hydrophytes ...
 • نمایش کامل مراجع