همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

آرشیو دوره ها

دوره 24
سال: 1401
مقالات: 113
صفحات: 1294
دریافت: 128
دوره 23
سال: 1401
مقالات: 45
صفحات: 516
دریافت: 41
دوره 22
سال: 1401
مقالات: 83
صفحات: 851
دریافت: 86
دوره 21
سال: 1401
مقالات: 23
صفحات: 228
دریافت: 44
دوره 20
سال: 1400
مقالات: 67
صفحات: 546
دریافت: 56
دوره 19
سال: 1399
مقالات: 23
صفحات: 244
دریافت: 79
دوره 18
سال: 1398
مقالات: 46
صفحات: 500
دریافت: 143
دوره 17
سال: 1398
مقالات: 22
صفحات: 245
دریافت: 128
دوره 16
سال: 1397
مقالات: 63
صفحات: 610
دریافت: 236
دوره 15
سال: 1397
مقالات: 39
صفحات: 444
دریافت: 123
دوره 14
سال: 1397
مقالات: 52
صفحات: 608
دریافت: 268
دوره 13
سال: 1397
مقالات: 40
صفحات: 536
دریافت: 342
دوره 12
سال: 1396
مقالات: 39
صفحات: 405
دریافت: 207
دوره 11
سال: 1396
مقالات: 54
صفحات: 595
دریافت: 180
دوره 10
سال: 1396
مقالات: 73
صفحات: 746
دریافت: 371
دوره 9
سال: 1396
مقالات: 78
صفحات: 886
دریافت: 558
دوره 8
سال: 1395
مقالات: 77
صفحات: 834
دریافت: 913
دوره 7
سال: 1395
مقالات: 71
صفحات: 878
دریافت: 388
دوره 6
سال: 1395
مقالات: 85
صفحات: 1009
دریافت: 902
دوره 5
سال: 1395
مقالات: 153
صفحات: 1659
دریافت: 1779
دوره 4
سال: 1394
مقالات: 105
صفحات: 1050
دریافت: 1150
دوره 3
سال: 1394
مقالات: 78
صفحات: 735
دریافت: 781
دوره 2
سال: 1394
مقالات: 225
صفحات: 1867
دریافت: 2948
دوره 1
سال: 1393
مقالات: 141
صفحات: 807
دریافت: 1296

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1787

کل صفحات

18093

درصد اصل مقالات

93%

کل استنادات

31

کل دریافت مقالات

14325

کل نمایش مقالات

1361534

متوسط استناد مقاله

1.73

کل نویسندگان

3808

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 24 دوره ثبت شده از همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 اسفند 1393استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394مجموعه مقالات همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 324
تعداد کل مقالات: 140
تعداد کل صفحات: 807
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 136157
تعداد دریافت مقاله: 1428
تعداد ارجاعات: 11

چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 اسفند 1394استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 215
تعداد کل مقالات: 102
تعداد کل صفحات: 1050
تعداد مقاله کامل: 100
تعداد نمایش مقالات: 114082
تعداد دریافت مقاله: 1253
تعداد ارجاعات: 3

ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 شهریور 1395استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 180
تعداد کل مقالات: 85
تعداد کل صفحات: 1009
تعداد مقاله کامل: 84
تعداد نمایش مقالات: 81573
تعداد دریافت مقاله: 980
تعداد ارجاعات: 4

هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 23 آذر 1395استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396مجموعه مقالات هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 147
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 878
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 46394
تعداد دریافت مقاله: 432
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 اسفند 1395استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396مجموعه مقالات هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 162
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 834
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 139696
تعداد دریافت مقاله: 973
تعداد ارجاعات: 0

نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 24 خرداد 1396برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 169
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 886
تعداد مقاله کامل: 78
تعداد نمایش مقالات: 61436
تعداد دریافت مقاله: 627
تعداد ارجاعات: 0

دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 شهریور 1396برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 156
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 746
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 42683
تعداد دریافت مقاله: 413
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 آذر 1396برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397مجموعه مقالات یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 139
تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل صفحات: 595
تعداد مقاله کامل: 52
تعداد نمایش مقالات: 29082
تعداد دریافت مقاله: 203
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 اسفند 1396برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 93
تعداد کل مقالات: 39
تعداد کل صفحات: 405
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 29430
تعداد دریافت مقاله: 228
تعداد ارجاعات: 0

نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 خرداد 1399برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1399مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 48
تعداد کل مقالات: 23
تعداد کل صفحات: 244
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 10650
تعداد دریافت مقاله: 92
تعداد ارجاعات: 0

بیستمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 خرداد 1400استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1400مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 121
تعداد کل مقالات: 67
تعداد کل صفحات: 546
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 23679
تعداد دریافت مقاله: 56
تعداد ارجاعات: 0

بیست ویکمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 فروردین 1401استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401مجموعه مقالات بیست ویکمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 49
تعداد کل مقالات: 23
تعداد کل صفحات: 228
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 5651
تعداد دریافت مقاله: 44
تعداد ارجاعات: 0

بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 15 تیر 1401استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 146
تعداد کل مقالات: 83
تعداد کل صفحات: 851
تعداد مقاله کامل: 69
تعداد نمایش مقالات: 11893
تعداد دریافت مقاله: 86
تعداد ارجاعات: 1

بیست و سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 19 آبان 1401استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1401مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 79
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات: 516
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 9613
تعداد دریافت مقاله: 41
تعداد ارجاعات: 0

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

روز برگزاری: 25 اسفند 1401استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 221
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1294
تعداد مقاله کامل: 108
تعداد نمایش مقالات: 15133
تعداد دریافت مقاله: 128
تعداد ارجاعات: 0