مروری بر چالشها و راهکارهای پیشگیری از چالشهای اینترنت اشیاء

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,312

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA10_028

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در دنیای مدرن امروز فناوری اطلاعات، مقوله اینترنت اشیاء از اهمیت و ویژگی زیادی برخوردار است. این فناوری دارای مزایای زیادی همانند کاهش هزینه و صرفهجویی در وقت و هوشمند شدن اشیا است. همچنین در زمینههای مختلف مثل پزشکی و کشاورزی قابلاستفاده است. بااینحال، از معایب آن فناوری نمیتوان چشمپوشی کرد. از بزرگترین معایب و چالشهای پیشرو این فناوری امنیت و مقوله کلان داده است. در اینترنت اشیاء، هر دستگاه متصل میتواند یک درگاه احتمالی به زیرساخت اینترنت اشیاء یا دادههای شخصی باشد. نگرانیهای امنیت و حریم خصوصی داده بسیار مهم هستند، اما با ورود پیچیدگی، نقاط ضعف امنیتی و آسیب پذیریهای احتمالی در مواردی مانند قابلیت همکاری، ترکیبات و تصمیم گیریهای خودگردان، خطرات احتمالی مربوط به اینترنت اشیاء سطح جدیدی به خود گرفته اند. این مقاله، به بررسی اینترنت اشیا، مزایا و چالشهای پیشروی آن و معرفی برخی راه حلها با این چالشها پرداخته شده است. همچنین، با توجه به چالشهای کلیدی همانند امنیت و کلان داده، جمعبندی کلی جهت مقابله با این چالشها پرداخته شده است.

نویسندگان

سیدمیلاد میرمحمدیان

مدرس موسسه آموزش عالی بصیر

ساسان برهلیا

مدرس موسسه آموزش عالی بصیر

رمضان بابامحمودی

مدرس موسسه آموزش عالی بصیر

زهرا آخوندی

دانشجوی لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر موسسه آموزش عالی بصیر