فصلنامه سفینه

Safineh

مجله قرآنی و حدیث سفینه آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم قرآن و حدیث با رویکرد مباحث مورد نیاز و روز و نقد آراء و فرضیات جدید در حوزه علوم قرآن و حدیث است. . مقاله‌ها باید مساله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدید پژوهشگران حوزه قرآن و حدیث را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهشهای خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعه علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحول علوم انسانی را فراهم سازند.
اهداف
۱- ترویج معارف اصیل اسلامی از طریق انتشار نشریه
۲- تبیین حقایق دینی ناکاویده یا نوکاویده
۳- ژرف‌نگری در مسائل با کیفیت بالای علمی
۴- گسترش پژوهش‌های جدید در حوزه معارف دینی
۵- ایجاد هماهنگی منطقی میان محققین و پژوهشگران حوزه و دانشگاه
۶- ایجاد فضای مناسب برای دانش‌پژوهان جوان حوزه و دانشگاه