آقای دکتر سیدضیاءالدین علیانسب

Dr. Sayyed Ziaoddin Olyanasab

دانشیار گروه قرآن و حدیث

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395877)

16
33
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان (1400)