مقالات آنفولانزا در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آنفولانزا درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آنفولانزا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 314 مقاله در زمینه آنفولانزا استخراج شده است.

لیست مقالات آنفولانزا در علوم پزشکی

1. کلون کردن قطعه اتصالی m۲e آنفلوانزا- ctxB ویبریو کلرا در پلاسمید pET۲۸a
2. An Overview of Viremedy as an Information-including Medicine, and a Call for Introducing an Internationally Prestigious Center Ready to Conduct a Funded Simple Animal Study About Viremedy Effects
3. مقایسه ماسک های جراحی و ماسک های N۹۵ در پیشگیری از آنفلوانزا: یک مرور منظم
4. بررسی پیش بینی کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری آنفلوانزا نوع A (H۱N۱) در مردم شهر جیرفت، براساس الگوی اعتقاد بهداشتی
5. بررسی یافته های اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیک بیماران بستری با تشخیص قطعی آنفلوانزای A (H۱N۱)
6. بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا
7. بررسی فراوانی بیوتایپ های هموفیلوس انفلوانزه، اهمیت کلینیکی و ارتباط آن با نوع بیماری
8. Relationship Between Smoking and Viral Pneumonia: A Narrative Review
9. تاثیر آموزش براساس تئوری انگیزش محافظت بر رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به آنفلوانزای نوع A، در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم
10. پیشگیری از پاندمی و انتقال آنفلوآنزایH۱N۱A متعاقب مسافرت های هوایی
11. بررسی مولکولی ژن oapA در سویه های هموفیلوس آنفلوانزای ایزوله شده از ایران، به عنوان کاندید در طراحی واکسن بومی علیه این باکتری
12. How Delayed Surgeries Result In Mature Cataract: A Negative Consequence Of The Covid-۱۹ Pandemic
13. کلونینگ و بیان پروتئین M۲ ویروس آنفلوانزا H۱N۱ در باکتری Ecoli سویه BL۲۱(DE۳)
14. Economic impact of acute respiratory diseases pandemics: (A scoping review)
15. Development of a Label-free MOF-based Genosensor for Sensitive Determination of Haemophilus Influenzae in Human Plasma Samples
16. گزارش موارد مثبت آنفلوانزای (H۱N۱ )در بیماران بستری شده در بیمارستان بعثت نهاجا طی آبان و آذر ماه سال ۱۳۸۸
17. The importance of recording self-reported information in the management of COVID-۱۹ virus variants: A technology-based approach
18. عوارض نامطلوب متعاقب ایمن سازی با واکسن آنفلوانزا در کارکنان بهداشتی درمانی شیراز، سال ۱۳۹۲
19. Expected rate of enterovirus D۶۸ infection among renal recipients with reference to pandemic H۱N۱ influenza/۲۰۰۹ virus infection; appraisal on ۲۵-year transplant registry data in Thailand
20. A Survey on the Influence of Applying Office Automation System on Employees’ Knowledge and Attitude About Influenza in Tehran University of Medical Sciences
21. Recombinant hemagglutinin of swine H۱N۱ influenza virus expression in the insect cells: Formulation in Montanide ISA۷۱ adjuvant and the potency studies
22. Use of telemedicine in the management of viral respiratory disease epidemics (SARS, MERS, Influenza, and COVID-۱۹): A review
23. Comparative Evaluation of Mx and Alum as Bio and Conventional Adjuvants in Inducing Immune Responses by Influenza DNA Vaccine
24. Expression of the GLFGAIAGF epitope of HA۲ protein of Influenza A virus in multiple display on filamentous M۱۳ phage
25. Alignment and phylogenetic tree analysis of some corona and influenza type-A viruses based on nucleocapsid protein sequences
26. Numerical solution of a system of Volterra integral equations in application to the avian human influenza epidemic model
27. A Cross-Sectional Study of Psychiatric Manifestations Following Oseltamivir Administration for Suspected Patients with H۱N۱ Swine Influenza Infection
28. High prevalence of SARS‐CoV‐۲ and influenza A virus (H۱N۱) coinfection in dead patients in Northeastern Iran
29. Design of a common vaccine against influenza and SARS-COV-۲ viruses by using In Silico tools
30. Preparation and characterization of PLGA nanospheres loaded with inactivated influenza virus, CpG-ODN and Quillaja saponin
31. Comparison of Prevalence of Influenza and COVID-۱۹: A Report From Hormozgan Province-Iran, ۲۰۱۹-۲۰۲۱
32. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-۲ and Influenza Virus Co-infection: Friend or Foe?
33. The potential efficacy of influenza vaccines in prevention from cardiovascular complications of COVID-۱۹
34. Investigation of the effect of nanoparticles on the performance of seasonal influenza vaccines
35. Influenza Vaccination Uptake among Iranian Older Adults: Application of the Health Belief Model
36. Design a multi-epitope vaccine against influenza A virus witha bioinformatics approach
37. Influenza A virus and related secondary bacterial infections
38. Effect of the alcoholic extract of the grape (Vitis Vinifera L.) and pomegranate (Punica Granatum L.) seed on the immunogenicity of the inactivated avian influenza virus subtype H۹N۲ in broilers
39. بررسی کارایی آزمایش های HI و ELISAو مقایسه ی آن ها با تابلوی خونی در چالش با ویروس های آنفلوانزای پرندگان(H۹N۲) و گامبورو در شترمرغ
40. بررسی مولکولی رخ داد مشترک آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ H۹N۲) و نوموویروس ماکیان در جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان اصفهان
41. تلقیح چشمی ویروس غیرفعال آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H۹N۲ همراه ادجوانت های مخاطی ذرات شبه باکتریایی لاکتوکوکوس لاکتیس و توکسین ویبریو کلرا
42. طراحی و ساخت آزمایشگاهی واکسن غیر فعال سه گانه بیماری نیوکاسل، آنفلوآنزای پرندگان تحت تیپ H۹N۲ و بیماری بورس عفونی
43. بررسی بر همکنش بین ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H۹N۲ و واکسن لاسوتا نیوکاسل در تفسیر پاسخ آزمون های سرولوژی
44. Serological Survey of Avian Influenza Virus H۹N۲ Subtype in Backyard Chickens of Ardabil, northwestern Iran
45. بررسی سرولوژی و ملکولی آلودگی به ویروس انفلوانزای طیوری H۹N۲ در کارکنان صنعت طیور
46. Serological survey of H۹N۲ influenza viruse in DomesticPigeons of Ardabil, Iran
47. عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H۹N۲)
48. نقش ابتلا مادر به عوامل عفونی در اتیولوژی اسکیزوفرنی در فرزندان
49. زیست -دارو (Viremedy)، به مثابه گونه ای داروی حاوی اطلاعات، در یک نگاه
50. Strategies and challenges for managing human Influenza in the Iranian hospitals: A Qualitative Study in Yazd province
51. استفاده ازلامپ UV در داخل کابین آسانسور جهت ضد عفونی کردن و از بین بردن ویروس کرونا(Covid-۱۹)
52. بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر پیشگیری و درمان عفونت های تنفسی
53. Influenza Global Scholarly Publications in the Mirror of the Co-Word Analysis Technique
54. اولویت بندی کادردرمان در خط مقدم پاندمی Covid-۱۹
55. بررسی تفاوت های راینوویورس با ویروس H۱N۱، نحوه اثرگذاری و علائم آن ها در میزبان
56. پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا ویروس (کووید-۱۹) بر اساس پریشانی روان شناختی و اضطراب مرگ در همزمانی آنفولانزا و کرونا ویروس در آستانه فصل سرما
57. پیشگیری و قطع زنجیره اپیدمی کوید ۱۹ با روش شستشوی دهان و بینی: محلول ناردین ۱۹ غیرفعال کننده موثر در ویروس سارس کو-۲ و آنفولانزا H۱N۱.
58. پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس مولفه های فراتشخیصی (کمال گرایی، بدتنظیمی هیجانی) در همزمانی شیوع کرونا ویروس و آنفولانزا در شهروندان تهرانی
59. ارزیابی دو منبع آنتی اکسیدانت گیاهی بر وضعیت پاداکسندگی، تغییرات ریختشناسی ژژنوم، تیتر آنتیبادی علیه آنفولانزا و عملکرد رشد جوجه های گوشتی
60. معرفی کتاب «تاریخ نگاری آنفولانزای ۱۹۱۸ ایران؛ مجموعه مقاله هایی درباره دنیاگیری این آنفولانزا و وضع آن در ایران»
61. بررسی اثرات گونه های مختلف جنس Artemisia و ترکیبات آنها بر علیه ویروس های تنفسی از قبیل آنفولانزا
62. مروری بر پیشگیری و درمان آنفولانزا، با درمان های گیاهی و مکمل ها
63. کووید ۱۹ و انفولانزا در کودکان
64. دانش، نگرش و درک کارکنان درمانی بیمارستانی در رابطه با آنفولانزای H۱N۱ و واکسیناسیون آن
65. شیوع سروتیپ های هموفیلوس آنفلوآنزا در کودکان سالم ۱ تا ۵ ساله مراجعه کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرکرد در سال ۱۳۹۱
66. Demographic and Paraclinical Findings of Patients with Novel H۱N۱ Infection Hospitalized in Infectious Disease Ward, Sina Hospital, Tabriz, Iran
67. Intranasal administration of immunogenic poly-epitope from influenza H۱N۱ and H۳N۲ viruses adjuvanted with chitin and chitosan microparticles in BALB/c mice
68. Implications of Health Research and Climate Change Mitigation on the Transmission of Influenza Viruses in Africa
69. Evaluation humoral immune response of broiler chickens against M۲e peptide (SLLTEVET) of influenza virus
70. Economic Analysis of Seasonal Influenza Inactive Vaccine Injection in Pregnant Women of Iran
71. Predictors of Death in Patients with H۱N۱ Influenza: A Retrospective Analytical Study
72. Recombinant monoclonal antibody against GLFGAIAGF epitope of HA۲ protein of Influenza Virus
73. Molecular evaluation of avian influenza virus of H۹N۲ subtype isolated from poultry flocks in order to detect resistance against neuraminidase inhibitordrugs
74. بررسی سرمی و مولکولی شیوع آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H۹N۲ در بازارهای زنده فروشی پرندگان در سال ۱۳۹۵
75. طغیان های بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای H۹N۲ در طیور بومی روستایی ایران در سال های ۹۴-۱۳۹۳
76. بررسی سرولوژی ویروس های آنفلوانزای H۹N۲ در طیور بومی استان های شمالی ایران
77. مطالعه هیستوپاتولوژی آلودگی به ویروسکمخونی عفونی جوجه ها با ابتلا به بیماریهای نیوکاسل و آنفولانزا درگله های گوشتی در شهرستان اردکان
78. Molecular and Immunological Investigation of Canine Distemper Virus (CDV) and Its Co- Infection with Canine Parainfluenza Virus Type 2
79. راه‌های افتراق کرونا و آنفلوانزا در فصل پاییز
80. Seroepidemiological investigation of influenza type A (a zoonotic disease) in native turkeys in East Azerbaijan
81. Evaluating the Immunogenicity of Avian Influenza Virus Nucleoprotein
82. شجره شناسی ویروس آنفلوانزای پرندگان (H(9)N(2 جدا شده از گله های گوشتی ایران بر اساس ژن پلی مراز PB1
83. پایش سرولوژیکی آنتی بادی های ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیی آنفلوانزای طیور ایران درسال 1377
84. مقایسه RT-PCR با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ H9 آنفلوانزای طیور
85. مدل سازی پروتئین های حاصل از انواع DNAواکسن آنفلوانزای پرندگان H9N2 شامل هماگلوتینین 9، چند تکرار 92 اسیدآمینه ای C3d به علاوه قلمروهای 3و4 FcIgY
86. مقایسه تاثیر استفاده از داروی ایروفورت نیومایسین بر میانگین عیار پادتن سرم خون جوجه های گوشتی واکسینه شده با واکسن کشته آنفلوانزا تحت تیپ (H9N2)
87. Evaluation of One step and Two Step RT-PCR approaches using Different types of One-step RT-PCR Commercial kits for Molecular Diagnosis of H9N2
88. تعیین هویت مولکولی و مطالعه شجره شناسی بر اساس ژن ماتریکس (M )ویروس آنفلوانزای پرندگان H9N2 در ایران بین سا لهای 1387 - 137
89. طراحی سیستم الایزا رقابتی بر مبنای پروتیین نوترکیب HA ویروس آنفلوانزا H9N2 برای تشخیص تفکیک همزمان آن از سایر تحت تیپ های ویروس
90. تعیین آلودگی به آنفلونزا (H9N2) و بررسی فاکتورهای خطر آن در سگ های خانگی و اهمیت این حیوانات در انتقال بیماری به انسان
91. بررسی بیوانفورماتیکی ساخت پروتئین فیوژن حاوی پپتیدهای ایمنوژن ژن هماگلوتینین-نورآمینیداز ویروس نیوکاسل و ژن هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا H9N2 به عنوان واکسن نوترکیب
92. بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن در افزایش تکثیر لنفوسیت های طحال موش های واکسینه شده با واکسن پرتوتابی آنفلوانزا طیور تایپ H9N2
93. بررسی تجربی تغییرات آسیب شناسی ناشی از ویروس آنفلوانزاتحت تیپ H9N2 جدا شده از طیور صنعتی ایران در موش BALB/C
94. بررسی تاثیر استفاده از داروی ایروفورت بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی واکسینه شده با واکسن کشته آنفلوانزا تحت تیپ (H9N2)
95. بررسی تاثیر استفاده از کراتین فسفات بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی واکسینه شده با واکسن کشته آنفلوانزا تحت تیپ (H9N2)
96. بررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان H9N2 در طیور بومی روستاهای کشور سال های 1392 و 139
97. ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه- تبخیر حلال و ارزیابی رهایش ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور بارگذاری شده در آنها
98. بررسی تاثیر دما، زمان، لرزش و غلظت های مختلف فرمالین بر پروسه غیرفعال سازی سویه واکسینال ویروس آنفلوانزا (H9N2)
99. تاثیر عصاره هگزانی میوه های زیتون و انجیر بر ایمنی زایی ویروس غیرفعال شده آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2
100. مقایسه تاثیر فیتوکلد ایروفورت بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته بیماری آنفلوانزای تحت تیپ (H9N2) در جوجههای گوشتی