مقالات زنان و زایمان در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات زنان و زایمان درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه زنان و زایمان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,632 مقاله در زمینه زنان و زایمان استخراج شده است.

لیست مقالات زنان و زایمان در علوم پزشکی

1. Legal and Ethical Challenges of Surrogacy Contracts in Iranian Judicial and Medical System
2. تاثیر متفورمین و عصاره آبی رازیانه بر هیستومورفومتری آندومتر رحم و میزان هورمون های استروئیدی در موش های مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان
3. گزارش یک مورد چرخش کامل رحم در رحم دو شاخ در ماه آخر حاملگی
4. An analysis of the findings of hysterosalpingography on ۱۲۶۰ cases in Tabriz
5. Legal and Ethical Challenges of Surrogacy Contracts Termination in Iranian Healthcare System
6. Hydroalcoholic extract of flaxseed improves polycystic ovary syndrome in a rat model
7. A Case of Premenopausal Uterine Leiomyoma, Non-cirrhotic Portal Fibrosis, Hepatic Koch's, a PET Gone Astray-Morphology Antidotes a Confounding Concoction
8. Endometrium-limited Metastasis From Colon Carcinoma
9. بررسی اثر لتروزول بر لیومیوم علامت دار رحم
10. Chronic endometritis-causing bacteria in Arabic mares
11. Ectopic pregnancy in the unicornuate uterus with non-communicating rudimentary uterine horn along with nausea and vomiting: A case report
12. An Uncommon Mullerian Anomaly Without Classification: Septate Uterus with Cervical Duplication and a Longitudinal Vaginal Septum
13. The effects of bortezomib on the ovariectomy applied rat uterus: A histopathological, stereological and immunohistochemical study
14. An Exceptional Occurrence of Uterus Mullerian Adenosarcoma in a Young Iranian Woman
15. بررسی اثر سندرم تخمدان پلی کیستیک بر بیان ژن Sirtuin-۳در تخمک موش های نژاد NMRI
16. Collection and in vitro maturation of the equine oocyte: The first attempt in Iran
17. مطالعه درمان دشوارزایی در تاریخ پزشکی دوره اسلامی
18. علل سقط در طب سنتی ایران
19. Primary cervical non-Hodgkin lymphoma; a narrative review
20. Fertility Preservation in Endometrial Cancer: Current Knowledge and Practice
21. A review of the role of T cells in different stages of endometriosis
22. Comparing the Inflammatory Markers between Women with Eclampsia- Preeclampsia and Normotensive Pregnant Women in Gynecology
23. بررسی همبستگی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران مامایی بستری در بخش مراقبت های ویژه
24. مشکلات زنان در پرواز
25. طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره تعهد حرفه ای برای دستیاران زنان
26. Evaluation of the Outcome of Surgeries in Patients with Covid-۱۹ in the Obstetrics Ward of Motahhari Hospital in Urmia, Iran, From March ۲۰۲۰ To March ۲۰۲۱
27. Improving Information Adequacy of Clinical Morning Reports; Development of a Structured Model in the Obstetrics and Gynecology Department
28. Preconception Obstetrics and Rheumatology Consultation: A Protective Factor Against Spontaneous Abortion in Women with Autoimmune Rheumatic Disorders
29. ارتباط بین پذیرش زودرس زنان باردار در فاز نهفته و عوارض ناشی از آن
30. گزارش یک مورد پارگی رحم باردار ۱۲ هفته ای به دنبال سقط تروماتیک قبلی
31. بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران
32. کنترل لرز در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها
33. مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپی واکائین ۵/۰% و روپی واکائین ۵/۰% بر روی شدت بروز درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور
34. بررسی ارتباط افزایش وزن هنگام بارداری با سردرد و کمردرد بعد از بی حسی نخاعی در بیماران تحت عمل جراحی سزارین در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) شهر ایلام در سال ۹۲-۱۳۹۱
35. مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور
36. مقایسه تاثیر استا مینوفن وریدی با ترکیب شیاف دیکلو فناک و بوپیو اکائین داخل زخم بر درد ۲۴ ساعت اول پس از عمل جراحی سزارین: کار آزمایی بالینی
37. بررسی مقایسه ای اثر تزریق وریدی پتیدین و دکسمدتومیدین در پیشگیری از لرز پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور
38. مقایسه اثر سرم رینگر لاکتات با کلرید سدیم ۹/۰% بر وضعیت اسید- باز مادر و نوزاد در سزارین الکتیو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور
39. بررسی بالا آوردن اندام تحتانی در پیشگیری از هیپوتنشن مادری بعد از بی حسی نخاعی در سزارین الکتیو؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور
40. بررسی تاثیر دگزامتازون وریدی پروفیلاکتیک در پیش گیری از سردرد پس از بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی سزارین و مقایسه آن با گروه شاهد
41. تاثیر شستشوی واژن قبل از سزارین با استفاده از محلول های برپایه ید و کلرهگزدین بر کاهش اندومتریت و عفونت زخم پس از جراحی
42. اثرات جویدن آدامس بدون قند در برگشت حرکات روده ای پس از عمل سزارین انتخابی در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
43. بررسی تاثیر نوای اذان در میزان اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار
44. کنترل تهوع و استفراغ در زنان تحت عمل جراحی سزارین با بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها
45. مقایسه اثر رمی فنتانیل با فنتانیل بر تغییرات همودینامیک ناشی از لوله گذاری تراشه در زنان باردار پره اکلامپتیک داوطلب سزارین
46. تبیین عوامل خطر تهدید کننده ی سلامت مادر، جنین و نوزاد در جراحی سزارین: یک مطالعه ی گراندد تئوری
47. بررسی مقایسه ای تغییرات دی دایمر در زنان مبتلا به دیابت بارداری با زنان سالم پس از سزارین انتخابی
48. بررسی شیوع سزارین بر حسب شاخص توده ی بدنی در زایشگاه مهدیه ی شهر بم، در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴
49. بررسی عوارض بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مبتلا به کووید-۱۹: یک مطالعه موردی- شاهدی
50. بررسی مقایسه ای تاثیر سفوتاکسیم و آمپی سیلین در پیشگیری از بروز عوارض عفونی زودرس شایع متعاقب سزارین
51. روش های دارویی و غیردارویی کنترل درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین: یک مطالعه مروری نقلی
52. بررسی و مقایسه تصویر بدن و خودکارآمدی در زنان متقاضی جراحی های زیبایی، عمل سزارین و زنان
53. رویکرد ترکیبی مبتنی بر گرادیان درختان تقویت شده جهت پیش بینی نیازمندی بیماران به عمل سزارین
54. تاثیر ترمیم یا عدم ترمیم لایه های پریتوئن احشایی و جداری بر عوارض پس از سزارین
55. تاثیر مصرف قهوه بر سردرد ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
56. تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب مادران قبل از عمل سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
57. مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی پا و آرام سازی بنسون بر شدت درد پس از سزارین
58. مقایسه شدت درد و عوارض پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی و اسپاینال
59. تاثیر آلفنتانیل بر کیفیت بی دردی در عمل جراحی سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
60. تغییرات قند خون بعد از بی حسی اسپاینال توسط لیدوکایین در عمل جراحی سزارین
61. مقایسه تاثیر پتدین هیدروکلراید با دیکلوفناک سدیم(دیکلن) بر شدت درد پس از سزارین
62. بررسی میزان اضطراب قبل و بعد از عمل جراحی در خانم های کاندید سزارین
63. بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با افسردگی قبل و بعد از سزارین در زنان باردار
64. سزارین موفق در یک خانم مبتلا به ویروس کرونا و اسکلرودرمی: گزارش مورد
65. بررسی میزان سزارین و عوامل موثر بر آن در زایشگاه های شهر تهران
66. بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش زنان باردار در زمینه سزارین
67. فیستول حالب به رحم، در یک خانم جوان بعد از سزارین: گزارش مورد
68. بررسی تغییرات فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین
69. بررسی تاثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد پس از سزارین
70. مدیریت نظام سلامت و سزارین انتخابی در ایران: یک مطالعه کیفی
71. اداره خونریزی وسیع در یک سزارین الکتیو با حضور پلاسنتا پرکرتا
72. بررسی همبستگی کمالگرایی با درد و اضطراب بعد از سزارین
73. بررسی عوامل زمینه ساز انجام عمل سزارین در مادران باردار
74. بررسی تاثیر درخواست زنان باردار بر میزان سزارین انتخابی
75. بررسی ارتباط پایش الکترونیکی قلب جنین بر میزان سزارین
76. عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در زنان باردارشهرجیرفت
77. آشنایی با مزایا ومعایب سزارین
78. تاثیر هیدراسیون داخل وریدی بر فاصله زمانی از پارگی پرده ها تا شروع دردهای زایمانی (latency period)
79. اثر میزوپروستول واژینال بر آمادگی سرویکس در بیماران کاندید دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
80. Examining the Factors Related to Mortality Aamongst One Year Old and Younger Children in Yazd City During ۲۰۱۱ to ۲۰۱۳ Period
81. تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی مادران دارای نوزاد نارس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
82. بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان ایلام در سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۱
83. Causes of Hospitalization of Pregnant Women in Delivery Unit of Ayatollah Mosavi Hospital in Zanjan
84. روانسنجی و ارزیابی پرسشنامه رفتار حرفه ای ماماهای شاغل در بلوکهای زایمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسال۱۳۹۸
85. مقایسه اثر آنی مانورهای انقباضی عضلات شکم بر فاصله بین دو قسمت عضله راست شکمی در زنان مبتلا به دیازتازیس رکتی و زنان سالم
86. مقایسه تاثیرنیکاردیپین خوراکی و سولفات منیزیوم داخل وریدی در درمان دردهای زودرس زایمانی
87. The Effect of Educational Intervention on Selection of Delivery Method Based on Health Belief Model.
88. ارتباط سطح سرمی پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) و گنادوتروپین کوریونی β انسانی آزاد (Free βhCG) سه ماهه اول با عوارض بارداری
89. A comparative study of transabdominal and transvaginal ultrasound guidance on consequences of embryo transfer at Mahdiyeh hospital of Tehran in ۲۰۲۰: An RCT
90. Sero-epidemiological Study of Toxoplasmosis in Neonates and Postpartum Mothers Referred to Health Centers of Yazd in Iran during ۲۰۲۰
91. رابطه کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان با خودکارآمدی بیماران در برنامه اتاق تک نفرهزایمان بیمارستان های آموزشی مشهد
92. بررسی ارتباط بین مود افسردگی، اضطراب و استرس مادر با پیامد بارداری در زنان باردار در هفته ۲۴-۲۸ بارداری
93. مقایسه تنیدگی مادران در زایمانهای آسان، دشوار و زودرس
94. دلزدگی زناشویی در زنان نخست زا بعد از دوره نفاس
95. Causes of Cesarean Section in an Educational Hospital at Zanjan University of Medical Sciences
96. کاربرد طب فشاری در مامایی؛ یک مطالعه مروری روایتی
97. تاثیر فشار خون و قند خون بالا بر پیامد حاملگی
98. Monitoring of Zinc level in Milk of Breastfeeding Mothers at First Month of Delivery
99. گیاهان دارویی موثر بر خونریزی های زنان و مامایی: مرور سیستماتیک بر کارآزمایی های بالینی انجام شده
100. بررسی تظاهرات بالینی،پیامدهای مادری،جنینی و نوزادی در مادران مبتلا به کووید۱۹