مقالات طب اورژانس در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات طب اورژانس درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه طب اورژانس جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 968 مقاله در زمینه طب اورژانس استخراج شده است.

لیست مقالات طب اورژانس در علوم پزشکی

1. Survey of awareness level of emergency technicians about last guidelines ۲۰۱۰ of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in Kermanshah in ۲۰۱۲
2. تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری دانشجویان فوریت های پزشکی
3. بررسی میزان استرس در کارکنان شاغل ۱۱۵ استان اردبیل
4. Effectiveness of Smart Two-Dimensional Barcodes in Designing Cardiopulmonary Resuscitation Posters
5. Descriptive Study Of Physical And Imaging Examination Finings Of Head Trauma In Children Under ۲ Years Of Old
6. Comparison of midazolam versus captopril in patients with uncomplicated hypertensive urgency in emergency ward: Double-blind randomized clinical trial
7. Herbal toxicity: A case report of toxicity with Colchicum autumnale in a ۴۴-year-old man
8. Comparison of Ultrasound Results Performed by Emergency Medicine and Radiology Assistants in the Diagnosis of Testicular Diseases for Visitors in Emergency Departments in Kermanshah
9. Human Reliability Analysis for Cardiopulmonary Resuscitation Process in Emergency Medicine Using a Modified Hybrid Method Based on the Markov Model and Fault Tree Analysis
10. Relationship between burnout and resilience in emergency medicine personnel in Tehran
11. Study of the Demography of Transferred Patients to Tehran Imam Khomeini Hospital by Relief Helicopter
12. The Study of the success of CPR team in Besat Health & Care hospital in Hamedan in the first six months of ۲۰۰۹
13. انتقال بهینه و مثر حادثه دیگان به مراکز درمانی با کمک RDID و حل مسئله حمل و نقل در GIS
14. مقایسه ی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه تحت وب و سخنرانی در زمینه تریاژ بیمارستانی بر یادگیری دانشجویان پرستاری دانشگاه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاندمی کووید-۱۹
15. پروژه الکترونیکی و تایپی " تریاژ ، گزارشات و مداخلات پرستاری " با هدف : تسهیل در فرایند های ثبت و گزارش نویسی در پیک ۵ کرونا
16. تاثیر آموزش به کمک شبیه سازی بر یادگیری درس تریاژ به روش استارت در دانشجویان فوریت های پزشکی
17. بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث
18. تریاژ پیش بیمارستانی: آگاهی، آمادگی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مواجهه با حوادث غیرمترقبه
19. رتبه بندی رده های سنی در سیستم تریاژ پیش بیمارستانی ارزیابی مجدد
20. بررسی عوامل موثر بر کیفیت تریاژ مامایی و طبقه بندی آنها
21. مقایسه دو روش تریاژ در بیماران مبتلا به کووید-۱۹
22. مقایسه تاثیر آموزش تریاژ حوادث پرتویی به روش شبیه سازی مانوری و کارگاهی بر میزان خطای تریاژ پرتویی در امدادگران نظامی
23. تریاژ در تخلیه هوایی مجروحین
24. ارائه الگوی مناسب برای استقرار CSIRT در شرکت مخابرات استان ها
25. بررسی علل، تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی توسط پایگاه های فوریت های پزشکی استان ایلام
26. ارزیابی صلاحیت پرستاران فوریت ها جهت ارائه مراقبت در موقعیت های بحرانی با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی
27. Decision Making in Prehospital Emergency Nurses:A Qualitative Research
28. Studying the Time of Response and Results of Delay in Emergency Medical System
29. Predicting the time required for Eslamshahr Township emergency personnel to attend at the scene of a disaster
30. مشکلات زنان در پرواز
31. Pre-hospital Emergency Medical Services: situation analysis of Ambulance Medical Equipments in Rasht city
32. Design Patterns in the Crisis Management Shohada hospital
33. The relationship between occupational stresses with job burnout in pre-hospital emergency staff
34. بررسی شیوع خشونت محل کار و عوامل موثر در بروز آن علیه کارکنان فوریت های پزشکی استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۳۹۹
35. ارزیابی سیستم تروما از لحاظ رویکردهای پیش بیمارستانی به بیماران ترومایی با گلوله در مشهد
36. Nursing students’ awareness of triage in the emergency ward
37. the study of Triage in the hospital emergency departments of Tabriz in view of doctors and nurses in
38. Evaluation of Emergency wards readiness for responding to disasters and emergencies at hospitals of Qazvin University of Medical Sciences according to World Health Organization Model ۲۰۱۲
39. فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی فوریت های پزشکی
40. برقراری Hotline ازاورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستاهای شیراز و زمان تحویل بیماران سکته قلبی و مغزی (کد ۲۷۴ و ۷۲۴ ) دراورژانس بیمارستان ها آذر ۱۴۰۰
41. بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی
42. ضرورت تعریف واحد آموزشی "اخذ رضایت آگاهانه از منظر حقوقی" برای دانشجویان پزشکی
43. بررسی عوامل موثر بر سلامت معنوی پرستاران بخش های ویژه در پاندمی کوید-۱۹ در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
44. ارتقاء خدمات درمانی در بیمارستان با استفاده از گسترش عملکردکیفیت (QFD)(مطالعه موردی: بیمارستان خیریه ای مشهد)
45. مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای و شبکه اجتماعی با آموزش حضوری بر عملکرد و آگاهی تکنسین هایاورژانس استان کرمانشاه در مراقبت از مادر باردار در آمبولانس
46. بررسی ارتباط استرس شغلی با مصرف فعال و غیرفعال دخانیات در پرستاران مراکز آموزشی درمانی بندرعباس در سال ۱۳۹۷
47. تاثیر ورزش های هوازی و یوگا بر کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران بخشاورژانس
48. بررسی فراوانی شیوع خشونت علیه کارکنان فوریت های پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در سال۱۳۹۹
49. بررسی و مقایسه شاخص های اعزام آمبولانس دراورژانس های روانپزشکی مددجویان تماس گیرنده بااورژانس ۱۱۵ شیراز سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰
50. ویژگی های جمعیت شناختی بیماران ترومایی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش های اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۶
51. رابطه ماه مبارک رمضان با میزان بروز تصادفات و دیگر آسیب ها و مقایسه آن در زنان و مردان پذیرش شده در اورژانس بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۰ - ۱۳۸۷
52. تاثیر صفات تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و ضداجتماعی) بر سوءرفتار سازمانی با تبیین نقش میانجی هوشیاری سازمانی (مطالعهای در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی- اورژانس ۱۱۵ استان لرستان)
53. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش کلامی چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر میزان دانش قبل از عمل بیماران کاندیدای عمل جراحی غیر اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
54. مقایسه تاثیر آموزش به شیوه های حضوری و مجازی بر دانش و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در کنترل عفونت بیماری کووید- ۱۹ در شهر همدان در سال ۱۴۰۰
55. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش راهکارهای تطابقی به دو روش حل مسئله و ایفای نقش بر میزان تاب آوری پرستاران بخش اورژانس مراکز تابعه نیروهای مسلح شهر کرمانشاه
56. بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای ۸۹-۱۳۸۶
57. ارزیابی وضعیت بدنی پرسنل اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با روش ارزیابی سریع کل بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی، سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
58. بررسی فراوانی استفاده از آزمایش های تشخیصی در بیماران با شکایت درد شکم حاد مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران، سال ۱۳۸۵
59. بررسی مقایسه ای شاخص های زمانی اورژانس هوایی و زمینی با استاندارد های بین المللی در مصدومان ترومایی ناشی از تصادف در استان قم در سال ۱۳۹۵
60. تعیین پیامد تریاژ تلفنی در بیماران با شکایت درد قفسه سینه در مرکز اورژانس ۱۱۵ استان قم طبق پروتکل اصلاح شده نیوجرسی در نیمه اول سال ۱۳۹۶
61. مقایسه اثر آموزش مبتنی بر سناریو با روش سخنرانی بر آگاهی و نگرش تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شهر قم در برخورد با مصدومین ترومای قفسه سینه
62. بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر وضعیت خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان سال ۱۳۹۵
63. ارائه مدل ریاضی برخط بازمکان یابی آمبولانس ها در سیستم اورژانس با درنظر گرفتن شعاع پوششی چندگانه، هزینه های بازمکان یابی و محدودیت حجم کاری
64. بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد
65. بررسی رابطه هوش معنوی و خشم در پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۴۰۰
66. بررسی تاثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران اورژانس در انجام تریاژ حوادث و بلایا در بیمارستان ولی عصر شهر فسا ۱۳۹۷
67. ارزیابی صلاحیت پرستاران بخش اورژانس و فوریت های بیمارستان های آموزشی اصفهان جهت حضور در موقعیت های بحرانی با استفاده از ابزار طراحی شده بومی
68. بررسی عوامل مرتبط با شاخص های محیط کار بر سلامت روان پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و غیراورژانس بیمارستان های شهر خرم آباد
69. بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران بخش های ICU، اورژانس و جراحی بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن با تنیدگی ادراک شده
70. بررسی فاصله زمانی بین شروع علائم تا ریپرفیوژن تراپی مبتلایان به سکته قلبی حاد همراه با بالا رفتن قطعه ST در مراجعان بخش اورژانس
71. بررسی ارتباط استرس شغلی با عملکرد شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ایوان غرب ،استان ایلام در سال ۱۴۰۰
72. بررسی تغییرات یافته های سی تی اسکن در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۹۹
73. کاربرد تئوری آسودگی کاترین کولکابا دریک نوجوان ۱۲ ساله مبتلا به تشنج در یک مطالعه موردی در اورژانس بیمارستان شهید مدنی خرم آباد
74. بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت
75. بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در اورژانس و بخش های بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان زاهدان، ۱۳۹۵
76. بررسی رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
77. تاثیر برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم بر شاخص های عملکردی بخش اورژانس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه سری زمانی منقطع
78. نقش شخصیت و سلامت روان در پیش بینی استرس شغلی نیروهای عملیاتی اورژانس فوریت های پزشکی در زمان گسترش ویروس کووید-۱۹
79. یک ربات دستیار مراقبت بهداشتی برای اورژانس کووید ۱۹ : یک راه حل پیشنهادی برای تدارکات و ضد عفونی در یک محیط بیمارستانی
80. معیارهای مربوط به دسترسی به قسمت های مختلف بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
81. فراوانی برخی عوامل خطر قلبی- عروقی و رابطه آن با جنسیت در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس شهر کرمانشاه
82. "تاثیر آموزش مدل ارتباطی SBAR بر میزان رعایت فرهنگ ایمنی بیماران توسط پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم در سال ۱۳۹۶"
83. تحلیل شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
84. مقایسه ی شاخص های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از اجرای برنامه ی تحول سلامت در بیمارستانی آموزشی در شهر زابل
85. بررسی اندیکاسیون ها و یافته های رادیوگرافی لگن در بیماران ترومای غیرنافذ مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال ۹۸
86. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر ویژگی های مدیریت بحران کووید-۱۹ با میانجی گری تعهد سازمانی: از دیدگاه پرسنل اورژانس ۱۱۵ سیرجان
87. بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی کارورزان در زمینه طب اورژانس در مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص) تهران ۸۵-۸۴
88. مقایسه شاخص های زمانی و پیامد عملیات اورژانس پیش بیمارستانی در دو روش ثبت الکترونیک با برنامه آسایار و ثبت کاغذی
89. بررسی رضایت همراهان بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در سال ۱۳۷۳
90. تعیین اعتبار ابزار شناسایی سالمندان در معرض خطر (ISAR) در پیش بینی خطر پذیرش مجدد سالمندان در بخش های اورژانس بیمارستانی
91. ارزیابی عملکرد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سطح شهر یزد بر اساس مدت زمان لازم جهت حضور بر بالین بیماردر سال۱۳۹۲
92. بررسی میزان آمادگی اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بلایا از دیدگاه مدیریتی و سازمانی: ۱۳۹۲
93. مقایسه اثربخشی مداخلات کنترل مهندسی و مدیریتی بر سطوح ریسک مخاطرات شغلی در وظیفه ی پرستار اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد
94. بررسی نتایج و عوارض روش ضد عفونی نمودن پوست محل جراحی شکم با اسپری کلرهگزیدین-الکل در اعمال جراحی غیر اورژانس
95. شیوع آسیب پذیری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به بخش اورژانس مراکزآموزشی درمانی اردبیل در سال۱۳۹۹
96. بررسی نحوه رعایت اصول پیشگیری بیماری های منتقله از راه خون و شناسایی موانع احتمالی آن توسط دستیاران طب اورژانس
97. بررسی اپیدمیولوژی مصدومین حوادث آتش بازی چهارشنبه سوری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر اورژانس پیش بیمارستانی شیراز سال ۱۴۰۰
98. آمادگی بالینی و رضایت کارورزان پزشکی بخش اورژانس مرکز آموزش و درمانی آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان،۱۳۹۴
99. شاخص های زمانی و عوامل مرتبط با آن در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم سال ۱۳۹۶
100. ارتباط بارکاری ذهنی پرستاران با وضعیت رعایت ایمنی بیماران در بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم،۱۳۹۶