مقالات اخلاق پزشکی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات اخلاق پزشکی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه اخلاق پزشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 170 مقاله در زمینه اخلاق پزشکی استخراج شده است.

لیست مقالات اخلاق پزشکی در علوم پزشکی

1. آموزش تعهد حرفه ای در درس آناتومی و سالن تشریح جسد
2. Brain Death, Challenges Between Reality and the New Concept of Death May Not Be Synonymous With the True Meaning and Need Redefining
3. An Investigation of Physicians’ Attitudes to Disclosure of Bad News to Patients in the City of Qom
4. آموزش اخلا ق پزشکی در محیطهای نظامی انتظامی و امنیتی
5. Legal and Ethical Challenges of Surrogacy Contracts Termination in Iranian Healthcare System
6. Allocation of resources, equipment and medical staff during the Covid۱۹ epidemic crisis
7. Is preserving digital elements in post-corona still essential for students' courses?
8. Experience of Medical Ethics in Practice: A Qualitative Study among Medical Students in South of Iran
9. The “Autonomy Principle” in Islamic Medical Ethics, with an Emphasis on the Qur’ānic Views
10. Problems of medical ethics from the view points of the specialist physicians in Qom
11. بررسی جرایم پزشکان و پرستاران
12. بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی جرایم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان
13. رابطه منطقی جرائم پزشکی با تخلفات پزشکی
14. تخلفات و جرایم پزشکی
15. برخی نکته ها در وصایای اخلاقی کتاب رموز اعظم
16. Legal and Ethical Challenges of Surrogacy Contracts in Iranian Judicial and Medical System
17. تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی
18. Clarifying the Clinical Experiences of the Students of Anesthesiology at Golestan University of Medical Sciences Regarding Medical Ethics in the Operating Theater
19. تجربه دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بر مطالعه موردها مبتنی بر رویکردیادگیری ترکیبی: یک مطالعه پدیدارشناسی
20. Examining pornography in cyberspace from the perspective of ethics, spirituality and medicine
21. نقد اخلاقی و اجتماعی پارادایم زیست پزشکی؛ با تاکید بر تعامل علوم پزشکی و علوم انسانی
22. دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند
23. اخلاق از دیدگاه زکریای رازی
24. ارزیابی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تعهد حرفه ای
25. اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی
26. بررسی دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اعضای هیئت علمی بالینی درباره اخلاق حرفه ای بالینی
27. تعارض منافع در آموزش بالینی (فرصت ها و چالش ها)
28. چالش های اخلاقی در پزشکی پیشرفته
29. مروری بر حرفه ای گری در پزشکی
30. What Medical Ethics Have to Offer both Moral and Political
31. مروری برمبانی اخلاق واخلاق پزشکی
32. جنبه های اخلاقی پزشکی دقیق
33. شاخص اخلاقی در حرفه پزشکی
34. ملاحظات اخلاقی و حقوقی حقیقت گویی به بیماران
35. میزان آگاهی کارآموزان پزشکی بیمارستان گلستان اهواز نسبت به منشور حقوق بیماران، بر اساس گذراندن درس اخلاق پزشکی سال ۱۳۹۸
36. بررسی تفاوت اخلاق پزشکی در زمان جنگ و صلح و نقش سیاست بین الملل بر ارتقا آن
37. تعیین نگرش دانشجویان پزشکی (کارورزان و دستیاران) نسبت به درس اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی آجا
38. تاملی در باب اخلاق پزشکی در تمدن اسلام و ایران (بخش اول، پیش درآمد)
39. ارزیابی اخلاق پزشکی در رضایتمندی مشتریان مراکز خدمات درمانی ، بیمارستان شهید محلاتی تبریز - ۱۳۹۲
40. اخلاق پزشکی نوین و دیدگاه های موجود در زمینه سلول های بنیادی
41. دلالت های عملی اصول اخلاق پزشکی در اهدای گامت و جنین
42. خلاصه سیاستی انتقال خون پیشنهادی گروه اخلاق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی
43. بررسی مولفه های اخلاق پزشکی در ایران باستان و اسلامی
44. Examining the Moral and Ethical Dilemmas of Creating Savior Siblings
45. ABC of Medical Ethics and Professionalism in the Breast Clinic
46. مفهوم شناسی حریم خصوصی انسان در قرآن و حدیث
47. Ethical Aspects of Physician-Patient Interaction
48. مسئولیت کیفری پزشک
49. بررسی کشف جرایم و نقش پزشکی قانونی در حقوق کیفری
50. بررسی جرایم حوزه پزشکی در پرتو حقوق موضوعه ایران
51. بررسی اطاله دادرسی در جرائم پزشکی
52. موضع گیری ادیان مختلف نسبت به اتانازی یا قتل از روی ترحم و چالشهای اخلاقی و مأموریتی نیروهای انتظامی
53. بررسی اتانازی در فقه اسلامی با رویکردی به حقوق موضوعه
54. ضرورت گزارش دهی خطای پزشکی برای احترام به حقوق بیمار و سایر همکاران
55. مسوولیت حقوقی و اخلاقی ناشی از تبلیغات پزشکی در رسانه ها
56. اوتانازی یا قتل از روی ترحم، در نگاه اخلاق دینی
57. اهداء عضو محکومین به اعدام از منظر اخلاق
58. سنجش اخلاقی سازمانی (درسلامت عمومی)
59. چارچوب های اخلاقی و کرامت انسانی در توقف درمان بیماران مبتلا به سرطان در مراحل انتهایی
60. مورالیته بعنوان تعدیل کننده اثر در مسیر بین اخلاق و تعهد حرفه ای در پزشکی: یک تحلیل مفهومی
61. اخلاق حرفه ای در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سلامت
62. افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)
63. ملاحظات و چالش های اخلاقی آموزش مسائل جنسی به نوجوانان در ایران: یک مطالعه کیفی
64. چالشها و راهکارهای موجود در استفاده از مشاوره های کمیته اخلاق بیمارستانی توسط تیم درمانی: یک مطالعه مرور نظام مند
65. اخلاق در سیاست گذاری نظام سلامت، جنبه ای مغفول مانده
66. طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور
67. شناسایی و رتبه بندی کدهای اخلاقی پزشکی سلامت الکترونیک
68. خلاق پزشکی در برنامه تحول و نوآوری آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل (1394 - 1398)
69. در ورود داروهای خارجی به کشوردرشرایط تحریم تاچه اندازه خودراملزم به رعایت حقوق بیماران میدانیم بررسی برداشتهای صحیح ونادرست ازسیاست اقتصادمقاومتی درحوزه دارو
70. بررسی خودارجاعی در پزشکان متخصص : نتایج یک مطالعه مقطعی در ایران
71. اثربخشی آموزش اخلاق حرفه ای با بکارگیری الگوی TMTD بر نگرش دانشجویان نسبت به اصول اخلاق پزشکی
72. ساختار و راهبردهای های اخلاق پزشکی در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
73. آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394
74. حفظ باروری در دختران باکره از دیدگاه حقوق و اخلاق پزشکی
75. بررسی تاثیر اخلاق پزشکی تکنولوژیست های جراحی در روند جراحی
76. بررسی کرامت انسانی در اخلاق پزشکی، از منظر متون دینی
77. اسطوره اخلاق پزشکی در مشهد؛ مرحوم دکتر مرتضی شیخ
78. رصد پژوهش های اخلاق پزشکی با روش ترسیم علم
79. پزشک خوب کیست؟ در آداب و اخلاق پزشکی
80. اخلاق پزشکی درآیینه ی تاریخ ایران و اسلام
81. نگاهی به نقصها و مشکلات اخلاق پزشکی کشور
82. نقدی بر محتوای برنامه درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه صاحب نظران اخلاق پزشکی: مطالعه کیفی
83. بررسی مبانی اخلاق پزشکی اسلامی وچالش های قانونی اخلاق حرفه ای در قلمرو فقه پزشکی از دیدگاه قران و احادیث
84. اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و بررسی برخی چالش های آن
85. بررسی تاثیر نگرش مذهبی کادر درمان در تصمیم گیری در مسئله اخلاقی عدم احیا DNR
86. بررسی اخلاق پزشکی در پزشکانی که به احکام قرآنی عمل می کنند
87. کرامت انسانی به مثابه مبنای اخلاقی نظام سلامت
88. Legal and ethical challenges in case of virginity testing
89. حفظ حریم خصوصی بیماران در اتاق عمل:یک مطالعه مروری
90. اخلاق پزشکی و حقوق بیمار از دیدگاه اسلام
91. بررسی دیدگاه کشورهای آسیایی در رابطه با عدم احیا
92. نقش حقوق بین الملل در حمایت و ارتقای اخلاق پزشکی
93. بررسی کیفری جرایم دارویی در قوانین جزایی ایران
94. بررسی کیفری جرایم پزشکی ومسئولیت پزشکان
95. جرایم دارویی در قانون موضوعه ایران
96. سیاست جنایی ایران در حق بر سلامت
97. اهمیت آموزش اخلاق پزشکی در حوادث و بلایا به کارکنان نظام سلامت ایران
98. تبیین چارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران
99. Pediatric Mass Casualty Incident: A Real Crisis Mandating Inter-Disciplinary Coordination, Considering Ethical Issues
100. Ethical Issues in Technological Disaster: A Systematic Review of Literature