ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان

شنبه، 19 مهر، 1399
مقالات همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان در تاریخ 19 مهر 1399 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران و انجمن روان‌شناسي باليني ايران در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد 110 مقاله شامل 110 صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
  • - روانشناسی
  • - روانشناسی بالینی
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان به صورت زیر می باشد:

1 نقش اضطراب اجتماعی اندام و نگرش های ناکارآمد در پیش بینی اختلالات خوردن دانشجویان دختر رشته های پیراپزشکی
2 پیش بینی استرس شغلی براساس تیپ شخصیتی D و انعطاف پذیری روان شناختی در زنان شاغل
3 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان
4 اثربخشی درمان تعامل والد-کودك براضطراب و کمرویی کودکان
5 پیش بینی تاب آوری بر اساس روابط والد فرزندی با میانجی گری عزت نفس در دانشجویان
6 پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی
7 چالش ها و الگوهای درمان یکپارچه نگر مبتنی بر پذیرش و تعهد در اختلال اضطراب اجتماعی (مطالعه ی مروری)
8 مدل ساختاری تبیین شخصیت مرزی بر اساس سبک های فرزندپروری پدر و ویژگی های سرشتی با نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه
9 رابطه ی آگاهی مردم نسبت به نقش و حرفه ی روانشناسان با سلامت روانی آنها
10 عوامل تاثیرگذار بر گرایش زنان متاهل به روابط فرازناشویی (مطالعه ی کیفی)
11 اثربخشی مدیریت استرس بر کیفیت زندگی، تاب آوری و شدت درد بیماران مبتلا به میگرن
12 رابطه ی فراشناخت با سازگاری فردی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه بجنورد
13 رابطه ی تکانشگری و نارضایتی از تصویر بدنی
14 رابطه ی بین عزت نفس و خودکارآمدی با تاب آوری در زنان شاغل نظامی
15 اثر بخشی راهبردهای مداخله ای همزمان بر میزان بهبودی نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (مطالعه ی تک موردی)
16 بررسی رابطه ی الگو های فرزند پروری ادراك شده با خود مهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
17 مقایسه ی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در بهبود افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
18 پیش بینی کیفیت زندگی براساس شدت علایم ترك در افراد وابسته به مواد افیونی: نقش واسطه ای عود
19 مقایسه ی خشم و مولفه های آن در دانشجویان سیگاری با و بدون اضطراب اجتماعی
20 اثربخشی آموزش مدیریت مادران بر کارکرد خانواده های کودکان بیش فعال /نقص توجه
21 اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر امید به زندگی و عزت نفس مصرف کنندگان مت آمفتامین
22 بررسی مقایسه ای فراشناخت و حافظه ی سرگذشتی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری، عملی و افراد عادی
23 روان درمانی مثبت نگر برای بهبود رضایت از زندگی و شادکامی افراد ناتوان حرکتی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی
24 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر استرس ادراك شده، تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
25 تعیین سهم عوامل روان شناختی در ادراك خودکارآمدی جنسی
26 مقایسه ی نیازهای روان شناختی و معنوی در افراد مبتلا به سرطان با افراد عادی
27 اثربخشی درمان گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی- رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی افراد دارای اضافه وزن
28 اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر فراحافظه ی کودکان
29 مقایسه ی ناگویی خلقی (الکسی تایمی)، سرمایه ی روان شناختی و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش مراقبت های ویژه و عمومی
30 مقایسه ی حس همدلی و حس نوع دوستی در بین پرستاران شیفت شب و شیفت صبح
31 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری معتادان شهر شیراز
32 مقایسه ی امواج آلفای ناحیه پیشانی در افراد افسرده و افراد سالم
33 آموزش رفتار درمانی شناختی در شاخص های سلامت روانی ملال پیش از قاعدگی
34 مقایسه ی اثربخشی معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر افزایش سازگاری اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان
35 پیش بینی بهزیستی روان شناختی پسران نوجوان بر اساس ادراك رابطه ی والد فرزندی با میانجیگری راهبردهای حل مساله ی اجتماعی
36 اثربخشی درمان ذهن آگاهی در کاهش کمردرد مزمن بیماران مبتلا به کمردرد و اضطراب و افسردگی در
37 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و شفقت خود در زنان قربانی خشونت خانگی
38 اثر بخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار بر ناگویی هیجانی خانواده های متقاضی طلاق
39 رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناختی با میزان رضایت زناشویی
40 تاثیر مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با تاکید بر روان شناسی مثبت گرا بر شفقت خود در دانشجویان: نمونه موردی دانشگاه تهران
41 رابطه ی سبک های دفاعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اضطراب مرگ درسالمندان
42 پیش بینی کارکرد خانواده براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجان در زنان متاهل
43 بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خلاقیت و اضطراب امتحان دانش آموزان
44 رابطه ی بین تکانشگری و نارضایتی از تصویر بدنی در بین دانشجویان مرد
45 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور به شیوه گروهی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران
46 اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی ادراك شده
47 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تعارض زناشویی و سلامت روان زنان
48 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب بیماران مبتلا به وسواس اجباری- عملی
49 اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، کیفیت خواب و امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
50 اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تغییر نگرش بر زندگی، افسردگی و خود شفقت ورزی زنان سرپرست خانوار
51 مقایسه ی سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران بزهکار خانواده های طلاق و عادی
52 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر پایه ی مدیتیشن هندسی در درمان یک مورد اختلال وسواسی- اجباری
53 اثربخشی درمان مبتنی پذیرش و پایبندی بر شدت اختلال سلوك در نوجوانان
54 اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ابرکوه
55 اثرات منفی و مثبت حرفه ی روان درمانگری بر زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان
56 اثر بازی های شناختی رایانه ای بر مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم
57 رابطه ی باورهای ناکارآمد با توانمندی تحصیلی و بهزیستی شخصی در نوجوانان
58 بررسی رابطه ی بین هوش معنوی، با احساس تنهایی و اضطراب مرگ در بازنشستگان سپاه شهرستان ارومیه
59 مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) بر خودکارامدی سبک زندگی مربوط به خوردن و شاخص توده بدنی در افراد فزون وزن
60 تأثیر ویتامین D3 در میزان بهبود افسردگی در زنان
61 اثربخشی درمان فراشناختی بر نشخوارهای ذهنی بیماران مبتلا به افسردگی
62 تاثیر مشاوره ی گروهی شناختی- رفتاری با تاکید بر مثبت نگری بر بهزیستی روان شناختی و مهارت های بین فردی دانشجویان
63 رابطه ی متفاوت سوگیری توجه با اضطراب حالت- صفت
64 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نگرش ناکارآمد در زنان مبتلا به اختلال بی خوابی
65 رابطه ی دشواری در تنظیم هیجان و افسردگی در دانشجویان
66 اثربخشی قصه گویی بر مهارت های اجتماعی کودکان کار با اختلال رفتاری
67 مقایسه ی سن بلوغ جنسی در دانش آموزان پسر عادی و دارای آسیب های حسی
68 مقایسه ی اثربخشی درمان یکپارچه نگر، معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
69 اثربخشی ذهن آگاهی بر افسردگی: یک مطالعه ی موردی
70 اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر تغییر سبک های دفاعی و کاهش استرس شغلی در مادریاران معلولین ذهنی- جسمی
71 آموزش مهارت های مقابله با استرس درکاهش پریشانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
72 تاثیر رویکرد مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش اضطراب تجرد
73 The effectiveness of ACT on chronic pain acceptance, perception and socio-occupational compatibility in patients with diabetic neuropathy
74 مقایسه ی سبک های دلبستگی، تنظیم هیجانی و نگرش های ناکارآمد در زنان چاق و عادی
75 Comparison of spiritual intelligence in individuals with Gender Identity Disorder (GID) and normal people
76 اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر نشانه های پرخوری و تن انگاره در دختران مبتلا به پرخوری عصبی
77 Effectiveness of logotherapy training on emotional regulation of earthquake affected women of Sarpol Zahab
78 اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر انعطاف پذیری شناختی و آمیختگی شناختی دانشجویان دختر پرستاری شهرستان فردوس
79 پیش بینی استعداد اعتیاد براساس باورهای غیرمنطقی با میانجی گری الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره دوم متوسطه
80 بررسی پدیدارشناسانه ی امر روانی با توجه به مفهوم خود یونگ
81 تأثیر کاربرد ACT در اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان
82 اثربخشی آموزش توانمندسازی روان شناختی بر استرس شغلی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی پرستاران بخش ویژه
83 اثر بخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار بر ناگویی هیجانی خانواده های در مرحله طلاق
84 پیش بینی گرایش به اعتیاد بر پایه ی بهزیستی هیجانی و تاب آوری در نوجوانان دختر
85 مراقبت های روان شناسی سلامت در سرطان
86 شفقت به خود: مفهوم بندی، تحقیقات و مداخلات
87 از تحلیل تا پذیرش
88 نگاهی فراتشخیصی به تروما: درآمدی بر پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی
89 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و شفقت خود زنان قربانی خشونت خانگی
90 تجربه ی زیستی همسران مردان با طرحواره های استحقاق و خود انضباطی ناکافی (پژوهش کیفی)
91 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر پایه ی مدیتیشن هندسی در درمان یک مورد اختلال وسواسی- اجبار
92 تاثیر نقاشی درمانی بر الزایمر و عملکرد حرکتی پارکینسون در سالمندان
93 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت، بر شرم و خود انتقادی در دانش آموزان دختر دارای علائم اضطراب اجتماعی
94 اثربخشی واقعیت درمانی بر تنظیم خلق منفی و تاب آوری در بیماران مبتلا به عروق کرونری
95 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دردهای مزمن
96 عوامل روان شناختی موثر در کنارآیی با سوگ در مادران دارای کودك مبتلا به سرطان: تحقیق کیفی
97 اثر بخشی آموزش برنامه ی والد گری مثبت بر بهبود رفتار های برونی سازی شده و تنظیم هیجانی در دانش آموزان ابتدایی
98 مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های هویتی در دختران بزهکار خانواده های طلاق و عادی
99 مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS)، بیماران قلبی و افراد بهنجار
100 مقایسه ی عواطف مثبت و منفی، خشم و افسردگی در افراد مضطراب اجتماعی و عادی
101 تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس فرزانگان استان گیلان
102 کارایی فنون خانواده درمانی یکپارچه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی و شادکامی زوجین متعارض: مطالعه ی تک موردی
103 تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر رفتارهای خودمراقبتی، خودکارآمدی و بهزیستی روان- شناختی بیماران دیابتی
104 رابطه کمالگرایی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در واحدهای مدیریت بحران دستگاه های اجرایی کشور
105 نقش نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در استرس ادراك شده در واحدهای مدیریت بحران دستگاه های اجرایی کشور
106 مقایسه اثر بخشی ویتامین دی و آرام سازی بر شاخص های فیزیولوژیک استرس کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
107 رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی با شخصیت مرزی در نوجوانان
108 رفتارهای پرخطرنوجوانان مدارس حاشیه شهراراك
109 پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس روان بنه های ناسازگار و تحریف های شناختی با میانجیگری جو عاطفی خانواده در دانشجویان
110 اثربخشی روان پویشی کوتاه مدت بر افسردگی و امید به زندگی زنان

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی