ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: اهواز - دانشگاه رامين خوزستان
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 694
تعداد مقالات کنفرانس: 126  تعداد مشاهده چکیده: 70698
کد COI این کنفرانس: ACFS01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 241 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 6

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آب به عنوان منبع عناصر سمی در دام و آبزیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی چاجی - طاهره محمدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آشنایی با سنسور ها و تکنیکهای کشاورزی دقیق در کنترل نهاده های شیمیایی وسلامت غذایی و کاهشآلاینده های زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق نوروزی - مصطفی پروانلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آلودگی شیر به کادمیوم و سرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا عزیزیان - جمال فیاضی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آلودگی فرآوردههای لبنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ملک قاسمی - علیرضا صادقی ماهونک - محمد قربانی - مهران اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آمایش سرزمین راهکاری جهت حفظ محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصره حویزاوی - بهمن خسروی پور - مرضیه موسوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر سطوح سولفات آمونیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی مقبلی - رضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر کودهای پتاسیمی بر تثبیت و آزادسازی آمونیم در خاکهای تحت کشت و بایر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه پیشگیر - سیروس جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثرات برخی سموم شیمیایی روی جمعیت کفشدوزک هفت نقطه ای در مزارع باقلای اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رجب پور - فاطمه یاراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثرات زیست محیطی فلز کادمیوم در خاک، گیاه و انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده میخک - اکبر سهرابی - پویا استوار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثرات نامطلوب فلزات سنگین در سلامت انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد زینوند - آزاده میخک - اکبر سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی استانداردهای ملی و بین المللی سرانه فضای سبز شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه یزدی زاده - محمدرضا اشرف زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی اسانس مرزنجوش Or i ganumvul gare L بر روی باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شاهی وند - حسین میرزایی - رستم یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی پارامترهای شیمیایی و میکروبی آبهای معدنی و بسته بندی شده مصرفی در شهرکرمانشاه در سال 1392

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر مسگراف - پرستو سهرابی - نرجس عذیری - سمیه بخشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. استفاده از بیوفیلتر برای تصفیه هوای خروجی از مرغداریها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا قربانی - فاطمه خلیلاوی - محمدرضا جمالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده مجدد از پساب و استانداردهای ملی و بین المللی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه یزدی زاده - رضا جلیل زاده - مرضیه موسویان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اندازه گیری و مقایسه میزان فلز قلع در نمونه های کنسرو ماهی تون بازار اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ولایت زاده - ابوالفضل عسکری ساری - مهدی بی ریا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ایده های نو در بسته بندی مواد غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا حاجی ابراهیمی فروشانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. باقیماندههای برخی از داروهای دامپزشکی در تخم مرغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسرین امانی - محمد قربانی - علیرضا صادقی ماهونک - مهدی کاشانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی آلودگی نمکطعام، پنیر و برنج های هندی وارداتی موجود در بازار ایران نسبت به فلزات سنگین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تارا روزخوش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی اثر آلودگی نفت خام بر برخی صفات شاخساره گیاه هویج رقم Seminis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمد بوعذار - محمودرضا تدین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی اثر بارندگی بر پایداری ویژگیهای مکانیکی مالچهای ویناسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تارا جمیلی - بیژن خلیلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی اثر سطوح مختلف کودهای زیستی (O4) و شیمیایی نیتروژنه بر جذب نیتروژن وفسفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی غلامی - عدنان برومی - سیدحسین محمودی نژاددزفولی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی اثر فرایند بر میزان سرب و کادمیوم در حلوا ارده های سنتی استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی یاسینی اردکانی - علی اکبر کمالی اردکانی - معصومه طباطبائی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی اثر فلزات سنگین بر خصوصیات جوانهزنی گلرنگ Catthamus tinctorius L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فضیله خجسته پی - قدرت اله فتحی - امیر موسوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی اثر مقادیر مختلف تریکودرمین بر تولید سه رقم برنج خوزستان در روش خشکه کاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی گیلانی - سامی جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی اثر کلونیزاسیون میکوریزا بر جذب آهن گیاه شبدر برسیم در سطوح مختلف فسفر و تنش شوری خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن کلهر - حبیب اله نادیان - بیژن خلیل مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی اثرات مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی بر سلامتی انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری توکلی - نوذر منفرد - مسعود یزدان پناه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی ارزش تغذیه ای سیلوی سرشاخه خرمای فرآوری شده با مواد شیمیایی در گوسفند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید پرنده - طاهره محمدآبادی - محمد بوجارپور - مرتضی چاجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی بسته بندی مواد غذایی نانو پلیمری و سلامت موادغذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب داودی - سیده شقایق علوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید کشاورزتوحید - پریسا طاهری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان عناصرکودی(ازت، پتاس، فسفر) در غرب استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره رضائی - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی تأثیر سموم آفت کش بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم دهداری فر - فرهاد صالحی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی تأثیرات ریزگردها بر پوشش گیاهی (اهمیت، پیامدها، راهکارها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رواحی نژاد - عبدالعظیم آجیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی تاثیر سیستمهای مختلف کشت برعملکرد گندم در جنوب استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی غلامی - نوشین اصلانی - محی الدین گوشه - غلامعباس لطفعلی آینه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی تاثیر نسبت سدیم تبادلی ESR) و درصد سدیم تبادلی ESP) بر سمیت بور محلول درخاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی مقبلی - محسن فرحبخش - ناصر برومند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی تاًثیر تنش شوری بر خاک ، گیاه و دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره رضائی - ساره رضائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی توزیع مکانی سرب در خاکهای اردبیل با استفاده از زمین آمار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا امینی خناوندی - منوچهر فربودی - ناصر نظری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی حذف آلایندههای آبی با استفاده از فناوری نانو( مطالعه موردی آلایندههای آبهای خوزستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس قاسمی امین - فاطمه حمیدی پور - سمیه دهداری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی حذف جیوه در پسماند گل حفاری توسط زئولیت طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم پناهپور - مژگان صالحی نیکچه - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی حذف فلزات سنگین سرب و آرسنیک از پساب با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم پناهپور - مریم فریدنیا - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی حذف یون باریم در پسماند گل حفاری با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم پناهپور - مژگان صالحی نیکچه - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی خواصفیزیکوشیمیایی عسل های شهرستان شوشتر در بهار1392

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کسری افشاری - نگار صفوی - نازنین صفوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی روغن هسته انار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره ذاکری - کرامت اله رضائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی مقادیر متفاوت کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد 5 رقم برنج در شرایط خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی گیلانی - محمدهادی موسوی فضل - سامی جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی به بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی Ralstonia solanacearum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بگه پورامرایی - حسین میرزایی - سیدمحسن تقوی - نیما خالدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی منشأ ریزگردها (اهمیت، پیامد و راهکارها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رواحی نژاد - عبدالعظیم آجیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در آبزیان ایران به واسطه آلودگی منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد جعفری - آناهیتا اسماعیلیان - آتنا اسماعیلیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی میزان افت منابع آب زیرزمینی در بخشی از دشت قم به واسطه عدم مصرف بهینه آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نورزاده حداد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی میزان جذب عناصر و صفات مورفولوژیکارقام نیشکر ایرانی تحت تاثیر تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا منصوری - منا نیسی - انیسه جرفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی میزان زیرالنون در برنج های وارداتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان صادقی - فاطمه اسدی - سودابه برخوردار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی میزان زیرالنون در روغن ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان صادقی - فاطمه اسدی - مریم شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی میزان غلظت جیوه در خاک و آب استخرهای پرورش ماهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیوند مکتبی - علیرضا جعفرنژادی - مهران جواهری بابلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در ریزگرد های برخی از شهرهای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما عبدلی - بیژن خلیلی مقدم - مجید رهنما
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی میزان فنل کل میوه لیموشیرین در طی انبار مانی تحت پوشش صمغ عربی، روغن زیتون و ترکیب آن ها با هم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسکندری - مختار حیدری - محمدحسین دانشور - فتانه یاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی میزان مصرف بیش از حد بهینه کود در نقاط مختلف کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نورزاده حداد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده درمنطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مقداد پیرصاحب - سمیرا محمدی - سما رحمت آبادی - پرستو سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی میزان کادمیم در خاکو گندم آبیاری شده با پساب شهرک صنعتی البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مهدوی - آناهیتا اسماعیلیان - زهرا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی نقش باکتریها در زیست پالایی سموم بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اخلاقی - حسین میرزایی - محمد عالی منش - سعید طریقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی نوع و میزان آلودگی آب هویج بستنی های شهرستان شوشتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کسری افشاری - محمود پاپهن
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی و برآورد ضریب انتشارآلاینده های هوای ناشی ازفعالیتهای کشاورزی استان خوزستان بارویکردمدیریتی ومد لسا زی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا آذریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی وضعیت نیترات در سیب زمینی و خاک تحت کشت آن در دزفول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد کوچک زاده - نرگس ذلوحی جوکار - قدرت اله فتحی - منصور غنیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی چالشهای موجود در حیطه توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران، رویکردی نو در جهت بهبود امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خسروی پور - حسین ابراهیمی - مطهره آبادی خواه - آزاده بخشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی کاربردهای آنتی باکتریال در صنایع غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان صادقی - لیلا شیخی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بهینه سازی استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از پوست بادمجان با استفاده از امواج فراصوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سبک بار - وحید سمواتی - احمد زندمقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بهینه یابی استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از پوست سیب زمینی به کمک امواج اولتراسونیک به روش سطح پاسخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مفتخر - وحید سمواتی - احمد زندمقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تأثیر طراحی کاشت درختان در جذب آلاینده های زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره عدالت سروستانی - فضل الله پژواک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. تأثیر فلزات سنگین (وانادیوم و نیکل) بر سلامت پوسته دوکفه ای Sanguinolaria spp درسواحل بحرکان در بهار 1392

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده مرضیه موسویان - رضا جلیل زاده - راضیه یزدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تأثیر نفت سفید بر غلظت برخی از عناصر سنگین در سه نوع سبزی: جعفری، گشنیز و هویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید خداویسی - بیژن خلیلی مقدم - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. تاثیر استفاده از آنزیمهای فیتاز وگریندازیم در جیرههای جوجه های گوشتی بر کاهش تجمع برخی عناصر معدنی در فضولات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا قربانی - جمال فیاضی - نجفقلی دبیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. تاثیر ترکیبات طبیعی سالم و خوراکی بر میزان فنل کل در دوره پساز برداشت میوه لیموشیرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسکندری - مختار حیدری - محمدحسین دانشور - فتانه یاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. تاثیر دز کاهشیافته حشرهکشهای پروتئوسو پیمتروزین روی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata جهت کنترل شته سیاه باقلا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی الماسی - قدرت اله صباحی - حسین ماهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. تاثیر ریزگردها در افزایش آلودگی هوا و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عیسوندزیبایی - عبدالعظیم آجیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. تاثیر واحدهای دامپروری در تولید آلایندههای زیستمحیطی و گازهای گلخانهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا یگانه پور - هدایت الله روشنفکر - رضا پسندیده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. تاثیرات PET پلی اتیلن ترفتالات) بر ایمنی مواد غذایی و سلامت انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تبادل استری روغن خام دانه خرما و روغن خام نارگیل توسط کاتالیزورهای مختلف جامد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره ذاکری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی کادمیوم قابل جذب در خاکهای اردبیل به روش زمین آمار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا امینی خناوندی - منوچهر فربودی - ناصر نظری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تحلیل مشکلات کشاورزی ارگانیک در جهت نیل به امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش جعفری - مهدی حیدری فنونی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تحلیل نقش کمپوست حاصل از زباله های شهری مشهد در ارتقاء محیط زیست و تولید غذای سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کرباسی - چیمن صیادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. ترکیبات سرطان زا در مواد غذایی کبابی و راههای کاهش آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ملک قاسمی - علیرضا صادقی ماهونک - محمد قربانی - مهران اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تغییرات غلظت عناصر آلاینده در دو رودخانه کارون و کرخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگین قربان لوینه - سیروس جعفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. توانایی گیاهان زراعی در پالایش عناصر سنگین خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه دیرکوندمقدم - محمد آستوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. جایگاه پدافند غیرعامل در امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب ممهدی کربلایی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. حشرات آبزی شاخصی از سلامت رودخانهها، با معرفی چند گونه از سخت بال پوشان آبزی رودخانه کارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا قدرتی - مهدی اسفندیاری - امیر خادم پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. سلامت محصولات غذایی در بستر دانش بومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه فروزانی - بهنام همتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. شبیه سازی آلایندگی نیتراته زه آبهای مزارع گندم با استفاده از مدل CERES-wheat

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره محمودی - تیمور بابائی نژاد - بهرام اندرزیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. شناسایی عناصر سنگین در خاک با استفاده از طیف سنجی و تصاویر ابرطیفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا متین فر - شکوفه شکری - فاطمه قدوسی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. شناسایی وضعیت دانش، نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص سلامت غذایی مطالعه موردی: شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری شبانی - منصور غنیان - مسعود برادران - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. شیوه های نوین در حذف آلاینده ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هایده کیانیان - نجمه آیت فرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. قارچهای تولیدکننده قارچ زهر و روشهای مولکولی تشخیص آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین میرزایی - امید حسنوند - میلاد آیینی - معصومه میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. مروری بر آلاینده های نوظهور در مواد غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحمزه چراغعلی پور - فروغ شیری - ندا اسدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. مروری بر آلایندگی بیوتوکسین های دریایی در غذاهای دریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ شیری - سیدحمزه چراغعلی پور - مژگان اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. مروری بر آلودگی با فلزات سنگین در ماهی و فراورده های آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا قدسی - صالح طباطبایی - سعید تهموزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. مروری بر آلودگی لیستریایی گوشت و فرآورده های گوشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا قدسی - سعید تهموزی - صالح طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. مروری بر اثرات مسمومیت زایی نیتریت ونیترات موجود درگوشت وفراورده های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا قدسی - صالح طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. مروری بر راهکارهای مقابله با گرد وغبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زلیخا جمال پور - هما فتح الهی - ریحانه خسروی - محمدامین آسودار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. مروری بر وضعیت آلایندههای همچون سرب، کادمیم و جیوه در برخی ماهیان ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه رضائی - جمال فیاضی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. مروری برکاربرد ساختارهای نانو ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه ایرانپاک - موسی ظهیری نژاد - آمنه اوژند
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. مزایایی کشت زیر پلاستیکی خربزه و اثر آن در کاهشمصرف سموم شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی پروانلو - صادق نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. مسمومیت مواد معدنی در دام و ارتباط آن با آلاینده های خاک و گیاه مصرفی و حداکثر سطح تحمل حیوانات به آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی چاجی - طاهره محمدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. معرفی برخی پروانه های فعال در محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اسفندیاری - عماد چوبین - جعفر چعب کرملائی - مژده تقوایی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. معرفی گونه های گیاه پالای سازگار در مناطق نفت خیز و تاثیر آنها بر کاهش آلودگی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه طاعت پور - سمیه دهداری - فاطمه زندی دره غریبی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانسدر فراوده های مختلف لبنی تولید شده در استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما جعفری راد - زین العابدین بابایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. نتایج مقدماتی بررسی فون سختبالپوشان Carabidae در مناطق کشاورزی جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا عادلی - مهدی اسفندیاری - محمدسعید مصدق - پرویز شیشه بر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. نقش آلاینده ها در سلامت مواد غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم قبادپور - فروزان فرخیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. نقش امنیت غذایی در امنیت ملی: چالشها و فرصت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خسروی پور - آزاده بخشی - مطهره آبادی خواه - حسین ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. نقش فضای سبز و مکانیسمهای مقاومت گیاهان برای کاهش آلودگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا پادروند - آزاده رستمی - فاطمه دیرکوندمقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. نقش قارچهای آربسکولار- میکوریزا در کاهش آلودگیهای زیست محیطی درکشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه سایه میری - حبیب اله نادیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. نقشکود های زیستی در کشاورزی پایدار و سلامت غذایی محصولات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشکان جلیلیان - شیوا غزنوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. نگرشها و رفتارهای کشاورزان گوجه کار استان بوشهر در رابطه با کاربرد سموم شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود یزدان پناه - کبری توکلی - نوذر منفرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. همبستگی بین عناصر آلاینده در آب آبیاری و زهکشی در رودخانه های کرخه وکارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس جعفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. ورمی کمپوست راهبردی در کاهش آلایندهها در توسعه کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نورکی - حسن رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. ویژگیهای استرینهای Xanthomonas عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شاهی وند - عیدی بازگیر - غلام خداکرمیان - احسان رشیدیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. پهنه بندی عناصر مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه یزدانی نژاد - حسین ترابی گل سفیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. کاربرد و تأثیر زیست فناوری در امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب ممهدی کربلایی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. کشاورزی و عناصر سنگین، عاملی برای آلودگی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هایده کیانیان - مریم کیانیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی توسط عوامل آنتاگونیست باکتریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد جلالی - ناصر پنجه که - مصطفی درویش نیا - محمد سالاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. کنترل بیولوژیکآبدزدک چمن با استفاده از نماتدهای انگل حشرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهار رستمی زاده - بیژن حاتمی - نازیلا سقایی - اسماعیل محمودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید کشاورزتوحید - پریسا طاهری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. گیاهان دارویی گزینه ای جهت کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از دامپروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا قربانی - محمدرضا جمالی - فاطمه خلیلاوی
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی