آقای دکتر محمد زینوند

Dr. Mohammad Zeinvand

Researcher ID: (414256)

32
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سایر موارد

  • داور هفدهمین کنگره خاک ایران. کرج