ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - پژوهشگاه نيرو
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 1383
تعداد مقالات کنفرانس: 167  تعداد مشاهده چکیده: 99203
کد COI این کنفرانس: EPDC15
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 343 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 5

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

نمایش و دانلود مقالات PDF پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آشکارسازی جزیره الکتریکی درشبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده گردان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمیثم سیدبرزگر - شهرام جدید
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آشکارسازی و مکان یابی خودکار اختلال کمبود ولتاژ بصورت بهنگام On-line با استفاده ازروش تبدیل موجک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامتین صادقی - عباس کارگر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آموزش پیمانکاران براساس رویه تعیین صلاحیت فردی و استانداردهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آنالیزجامع سیستم زمین پستهای توزیع برق و ارائه سیستم زمین مناسب برای مناطق مختلف جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حیاتی - همایون رحیمی میرعزیزی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اجرای سیستم مدیریت ولتاژ درشرکت های توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سیار - کریم روشن میلانی - محمدرضا اصولی تبریزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ادوات موثربرپایداری ولتاژ گذرای یک مزرعه بادبا توربین های ساده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر آشخانه ای
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارائه راه کارمناسب برای پیش بینی انرژی مصرفی دربازار برق ایران به منظور کاهش صورتحساب ماهانه شرکت توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسلامی - محمد هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارائه ساختارو سیستم های جدید مدیریت شبکه توزیع برق با هدف کاهش تلفات و بهبود خدمات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن بشیری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی درشرکت های توزیع نیروی برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی ولی زاده - سیدحسن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم شریفیان عطار - حمیدرضا جعفریان - رضا قاضی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی اثرمنابع تولید پراکنده با شاخصهای چندمنظوره با استفاده از الگوریتم CPSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین شجاعی - حیدرعلی شایانفر - حسین شایقی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی شاخص عدم تعادل ولتاژ دروضعیت های مختلف بهره برداری شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر نصرتیان اهور - حسن ایزدی - سیدعلی فاخری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی شاخصهای کیفیت توان درشبکه عمومی توزیع سرعین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید حلمی - علیرضا علیزاده - بهروز الفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی فروش انرژی الکتریکی درقرار دادهای تضمینی PPA با لحاظ پارامترریسک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک کاشانی زاده - حسن شاکری - وحید رسولی دیسفانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی فنی و اقتصادی احداث مولدمقیاس کوچک درشهرک صنعتی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان ویسی - مهدی ستوده - مهدی نجار - سودابه رجایی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی فنی و اقتصادی تامین برق مناطق مسکونی روستایی با استفاده از سیستم فتوولتائیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدباقر ساداتی - ایمان خنکدارطارسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه نصب خازن ثابت درفیدرهای 20KV

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی قاسمی - رجب محمدنظری - قاسم شهابی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ازیابی عملکرد ترانسفورماتور های توزیع تحت شرایط بارهای غیرخطی هارمونیک زا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زراعت پرور - تقی سامی - مسعود صفرزاده - فیروز عباسی راحلی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. استفاده از روش KLMS درپیش بینی قیمت برق جهت مطالعات مدیریت مصرف واحدهای صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی ضابطیان - حامد مدقق - حبیب رجبی مشهدی - هادی صدوقی یزدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استفاده ازاتوماسیون شبکه توزیع جهتکنترل بلادرنگ تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین غریبی - رحمن دشتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده ازالگوریتم PSO و نرم افزار GAMS جهت کمینه کردن اعوجاج های هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده ازفیلتراکتیو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر مرادی فر - رضا کی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استفاده ازپایه های بتونی برای ارتینگ شبکه فشارضعیف جهت کاهش تلفات و جلوگیری ازسرقت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا حسینی - منوچهر نبی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اصلاح ساختاری پایه های بتنی مورد استفاده درشبکه های توزیع با محوریت کاهش هزینه و افزایش پایداری خطوط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرامرز سپری - سیدجواد جعفری شنگ چشمه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اصلاح ساختاری پایه های بتنی مورد استفاده درشبکه های توزیع با محوریت کاهش هزینه و افزایش پایداری خطوط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرامرز سپری - سیدجواد جعفری شنگ چشمه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اصول ارزیابی و انتخاب اقتصادی ترانسفورمرهای توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شیخ الاسلام زاده - امیر قائدی - حامد گرگین پور - محسن خالقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. افزایش کیفیت توان و پایداری ولتاژ نیروگاه بادی درشرایط جزیره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عمادالدین صارمیان - رسول مرادطلب - امید مرادطلب
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان دریک شبکه نمونه صنعتی و ارائه فیلترهای مناسب جهت اصلاح هارمونیک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول زینالی گاوگانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بازآرایی بهینه پستهای توزیع برق با استفاده ازFuzzy Topsis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیرحسین خوش صولت
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بازسازی سیگنالهای تخلیه جزئی دریافتی از حسگرخازنی درکابلهای شبکه توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس سلطانی - فرهاد حق جو - سیدمحمد شهرتاش
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی اثراستفاده از خودروهای برقی برگسترش استفاده ازانرژی های نو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد رضوانی - محمدرضا بسمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی اثراستفاده ازخودروهای برقی برافزایش ضریب بار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد رضوانی - محمدرضا بسمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اثربرنامه مدیریت باربرمنحنی مصرف بادرنظرگرفتن بارو قیمت آینده بصورت احتمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حسن زاده - مهدی صمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی اثرتغییرات ساختاری ترانسفورماتورها برسوختن ترانسفورماتورهای توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن نگارش - فاطمه اعلم - علیرضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی اثرحضورانواع مدلهای تولید پراکنده برروی پارامترهای منطقه نمونه شبکه توزیع نیروی برق تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله جعفریان - شهرام جدید
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اضافه ولتاژهای ناشی ازکلیدزنی خازن ها درشبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سوری - محمودرضا حقی فام - سودابه سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اقتصادی بکارگیری هادیهای هوایی غیرلخت درشبکه های فشارمتوسط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم روشنی میلانی - مهرداد طرفدارحق
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی انطباق مانورتجربی شبکه فشارمتوسط زنجان با محاسبات نقاط ژرف و تجدیدارایش شبکه برای کاهش تلفات درحضور تولید پراکنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسلامی - پیام جوادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی تاثیر استفاده ازمنابع تولید پراکنده درمیزان سود یک خرده فروش با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد صالحی - محمودرضا حقی فام
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی تاثیر استفاده ازکنتورهای الکترونیکی براصلاح الگوی مصرف برق بخش خانگی درتهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالامیر یاقوتی - علیرضا حدادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی تاثیر اشباع CT برهماهنگی رله های اضافه جریان درشبکه توزیع برق شرکت فولاد خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مانی نقاش - سیدقدرت ا... سیف السادات - محمود جورابیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی تجربه تجدیدساختارشرکت های توزیع درکشورآفریقای جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن لاجوردی - سیدعلی بربند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی ریخته گری پوشش عایقی سیلیکونی روی سیم های شبکه توزیع برق درنقاط دارای حریم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا فیض بشی پور - سعید متظهری - محمد نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی طیف جریانهای هارمونیکی اندازه گیری شده لامپهای فلورسنت و مقایسه نتایج آن با لامپهای کم مصرف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خادم لهاشی - علی قربانزاده - فرزاد ملیجی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی علت عدم کارایی رگولاتور ولتاژ دربرخی خطوط فشارمتوسط طولانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی گیلوانژاد - سیدحمید فتحی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی علل و عوامل موثربراستفاده ی غیرمجاز ازشبکه و ارائه ی راهکارهای پیشگیری از آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کریمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی مشکلات فیدرهای 20کیلوولت و ارائه راه حل مناسب با استفاده ازنرم افزارDigSilent

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حیاتی - همایون رحیمی میرعزیزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی میزان رضایت و سنجش آگاهی ازمدیریت مصرف درجهت اصلاح الگوی مصرف مشترکین برق استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا بواناتی - محمداسماعیل مهرکیش - رسول دامنکشان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی میزان مشارکت مردم با شرکت توزیع برق استان لرستان براساس هشت متغیر اصلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم شریفی پور - محمد بحرینی - شمس الدین کمالوند - فرهاد طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی و تحلیل شرائط پانچ مقره های 97و98

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میرلطیفی - فرهاد آسیابان - علی نظیفی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی و شناسایی مشکلات کیفیت توان درشبکه توزیع نیروی برق شهرک صنعتی اشتهارد کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد صداقتی - میترا سرهنگ زاده - سیدحسین حسینی - پروین عبدالهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی وقوع رزونانس و فرورزونانس درحضور خازن های موازی درشبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سوری - محموودرضا حقی فام - بابک مظفری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی کاهش مصرف انرژی درشهرک 151واحدی جیرفت با استفاده ازآبگرمکن های خورشیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی ثمره - محمد مهدی پورامیری - سیدمحمود عطاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. برنامه ریزی حفاظتی برای اتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع با استفاده از سیستم اطلاعاتی شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمیل نوروزنژاد - سیدجواد علمائی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بکارگیری روش آماری درارائه بهتر خدمات با هدف طرح تکریم ارباب رجوع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتنا نیک نژاد عقیلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. تاثیر استفاده از درایوهای کنترل 3VF درمصرف انرژی برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه طاهریان - مجید مداح
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. تاثیر تغییر قیمت براصلاح الگوی مصرف برق دربخش مشترکین خانگی شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالامیر یاقوتی - فرهاد یزدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. تاثیر کمبود ولتاژ متقارن و نامتقارن برروی ترانسفورماتورهای سه فاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان سپهری راد - محمد فرامرزی - محمد ایزانلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. تجزیه و تحلیل حوادث شغلی و شهروندی درشرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران از سال 1384الی مهر1388

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی صفاری - علی اکبر یزدانی - زهرا نقوی کنجین
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده ازنسبت های مالی طی شش دوره متوالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرستو پاکدامن - سیدمحمود عطاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تخمین ارزش ریالی تلفات درشبکه های توزیع نیرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی درساره - علی معانی - علی محمد رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تخمین نرخ خرابی و متوسط زمان تعمیر اجزاء یک فیدرفشارمتوسط براساس تکنیک تعدیل داده های قابلیت اطمینان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ شجاعیان - احسان دقیانوس
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تخمین کاهش عمرمفید ترانسفورماتورها تحت بارهای غیرخطی به روش اجزا محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد یزدانی اسرمی - محمد میرزایی - سیدباقر ساداتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تسهیم تلفات درشبکه فشارضعیف به روش بازگشتی و اولویت بندی اقتصادی اجرای طرح های بهینه سازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تدین - محمد بیدی - مهدی دوستی - اکرم شاهقلیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. تشخیص خطا درسیم پیچهای ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده ازآنالیز تغییرات مولفه های متقارن جریان خط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد صیدایی - محمد میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. تشخیص نوع و محل خطا درخطوط توزیع با استفاده ازپارامترهای فضای برداری Ab درشبکه های عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدماکان ترابی - عباس مقدسی - محمد سروی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تعیین شاخص استاندارد برای خطای پیش بینی باربلندمدت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس علی نژاد - شهرزاد سیف
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تعیین محل مناسب استقرار تولیدات پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد هاشمی دزکی - علی عاقلی - بهروز وحیدی - حسین عسکریان ابیانه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تغییر درتکنولوژی اتصالات شبکه های توزیع روشی جهت کاهش تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد یزدی - مرتضی بهادری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تفاوت 200 درصدی میزان مصرف برق شهرستان گرگان درتابستان نسبت به زمستان و راه کارهای بهینه سازی الگوی مصرف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ابوترابی - محمدتقی اتحاد - شهرام شاهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تولید انرژی الکتریکی ازگازهای ارسالی به فلر درپالایشگاه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی نامداریان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تولید پراکنده درشبکه های توزیع ازمنظربهره برداری و کیفیت توان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید رحمانی - سجاد رحمانی - حسین مظفری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. جایابی بهینه مکان اندازه و نوع ترانسفورماتورهای توزیع با استفاده ازالگوریتم IBPSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین شجاعی - سعید فرضی زاده - محمداسماعیل هنرمند - حیدرعلی شایانفر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. جایابی بهینهواحدهای تولید پراکنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه رجبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. جایابی منابع تولید پراکنده به منظورکاهش تلفات درشبکه های توزیع با استفاده ازضریب حساسیت تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رئوف حسن پور - محسن کلانترر
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. جایابی منابع تولید پراکنده به منظورکاهش تلفات و بهبود ولتاژ پروفیل درشبکه های توزیع با استفاده ازضریب حساسیت تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رئوف حسن پور - محسن کلانتر
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. جایابی نشانگرهای خطا درشبکه های توزیع فشارمتوسط طویل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید فلقی - رضا صابری - علی صحراگرد - حمیدرضا نجفی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. جایابی و تعیین ظرفیت بهینهواحدهای تولید پراکنده درمیکروگریدها با استفاده ازالگوریتم های PSO,SA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک روح اللهی - حیدرعلی شایانفر - حسین شایقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. جبران پدیده های کیفیت توان کوره های قوس الکتریکی با درنظر گرفتن مسائل اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم گلی باغ - غضنفر شاهقلیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. حفاظت ضربان شبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول ربانیان نجف آبادی - محسن راستین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. خصوصیات سیستم عملیات کنترل از راه دورو معرفی پروژه کنترل متمرکز روشنایی معابر با استفاده ازارتباطات سیار درشهربجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رحیمی - عزت ا... فیاض
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. راهبردمدل مرجع کنترل تطبیقی برای مدیریت بارهای قابل قطع دربازار برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد تقی زاده قاریاغدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. روش برنامه ریزی پویا درمکان یابی منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوید خالصی - محمودرضا حقی فام
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. روش جدید حفاظت خطوط فشارضعیف زمینی درشبکه های توزیع شعاعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خواجه - سیدپرهام منفرد - وحید ذنوبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. روشی ابتکاری به منظور خوشه بندی مقادیر ثبت شده سرعت باد درنیروگاه های بادی با استفاده ازالگوریتم تئوری ذرات PSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین افراخته - یاسر بستانی املشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. روشی اقتصادی و پایداردرمتعادلسازی شبکه های فشارضعیف توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد مزیدی - محمدمهدی قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. روشی به منظورتشخیص عملکرد جزیره ای شبکه های توزیع درشرایط نامتعادل و درحضور منابع تولید پراکنده DG

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی میرزایی - حسین افراخته - مهرداد عابدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. سیستم کنترل روشنایی معابر مبتنی برRadio Data System) RDS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر نخودچی - محسن ذبیحی - سعید علیشاهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. شبیه سازی تاثیرهارمونیک و دمای محیط برقابلیت بارگیری و عمرترانسفورماتورهای توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدباقر ساداتی - محمد یزدانی اسرمی - هادی یوسفی - ایمان خنکدارطارسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. شناسایی بیش ازیکصدپروژه فنی و فرآیند سازمانی موثربرکاهش تلفات شبکه های توزیع برق با تعیین وزن و درجه اهمیت هریک از آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن بشیری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. شناسایی علل تاخیر پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و اولویت بندی آنها با روش MCDM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود مدیری - زهرا یعقوبی - سعید نصرتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. ضرورت توسعه و ارتقای پیمانکاران درراستای افزایش بهره وری و کاهش تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین آقائی نژاد - نبی کبیر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. ضرورت ها مزایا و موانع بکارگیری هادیهای تمام آلومینیوم آلیاژی درشبکه های توزیع هوائی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد طرفدارحق
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. طراحی روشنایی معابر هوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد بهکش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. طراحی سیستم کنترلی بهینه مبدل تمام پل DC/DC جهت اتصال دومیکروشبکه Dc با استفاده از الگوریتم pso

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر علیمحمدی - رضا نوروزیان - حمید شهروزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. طراحی و ساخت خازن هوشمند سویچ شونده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید عباچی زاده - ابوالحسن قاسمی - سیدمهدی مهایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. طراحی و شبیه سازی UPQC به روش تئوری قاب مرجع همزمان بادرنظر گرفتن بارگیری مبدلهای سری و موازی UPQC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید حسین پور - علی یزدیان ورجانی - مصطفی محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. طراحی و شبیه سازی UPQC به منظور بهبود کیفیت توان و انتقال توان منبع تولید پراکنده به شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید حسین پور - علی یزدیان ورجانی - مصطفی محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. طراحی و نصب اولین خط هوائی کابل فاصله دار 20کیلوولت ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد طرفدارحق - کریم روشن میلانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. طراحی واسط GSM/GPRS جهت تعیین محل Fault indicator فعال شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر نخودچی - علی سعیدی - سعید علیشاهی - محسن ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. طراحی پایه شبکه رادیویی سیستم اتوماسیون توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین طهماسب پور - عبداله جعفریان - میرحمید سیدطاهری - سلیمان قربانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. فرهنگ سازمانی و نقش آن درتوسعه مدیریت دانش مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین اسدی گرجی - سیدمحمود مصطفوی - مجتبی ولی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. قرائت هوشمند کنتوربرق ازطریق شبکه برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد همافر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. لزوم برقراری رابطه متناسب بین منابع انسانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی درشرکت های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود مصطفوی - مرجان محمدزاده - سیدحامد میرکریمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. متدولوژی نقشه راه ابزاری کارآمد درشناسایی نیازهای تحقیقاتی شرکت های توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رحمانپوری - حبیب ترابی - تورج سروش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. محاسبه قدرت بهینه ترانسفورماتورهایتوزیع با استفاد هاز مدل سازی عوامل موثردرآن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فیاض - جواد روحی - حامد مهران فر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مدل بهبود یافته فیلترخود تنظیم STF جهت کنترل اکتیو فیلتر هیبریدیی برای کاهش هارمونیک درشبکه توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد صمدایی - سعید لسان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. مدلسازی لامپهای فلورسنت فشرده و محاسبه ضریب توان و اعوجاج هارمونیکی کل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسکندر قلی پور - علی محمدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. مشکلات فراوری شبکه های کابل خودنگهدارفشارضعیف ناشی ازکانکتورهای انشعاب غیراستاندارد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد هادیزاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. مطالعه اثرات اقتصادی استفاده گسترده ازلامپ کم مصرف درشبکه های توزیع نیرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک خلج - فرامرز قلیچی - علی معانی - فرهاد یزدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. مطالعه تاثیرتلفات شبکه های توزیع درآلودگی محیط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه نامدار - علی معانی - علی محمد رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. مطالعه خرابی و فیوزسوزی خازنهای موازی جبران کننده توان راکتیو درشبکه های توزیع فشارضعیف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سوری - محمودرضا حقی فام - بابک مظفری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. مطالعه هارمونیکی شبکه برق منطقه ای زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خالقی - امیر قائدی - حامد گرگین پور - محسن شیخ الاسلام زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. مطالعه و بررسی آثار ناشی ازکلیدزنی دربانکهای خازنی و بروز پدیده بزرگنمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خالقی - حامد گرگین پور - امیر قائدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. معرفی برخی ویژگیها و استانداردهای کانکتورانشعاب ضدآب مخصوص کابل خودنگهدار فشارضعیف و ضرورت انجام تست Electrical Aging

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد هادیزاده - محمودرضا حقی فام
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. معرفی طرح سامانه اعلام خاموشی و افت ولت قبل ازتماس مشترک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رحیمی - عزت ا... فیاض
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. معرفی چارچوب مدیریت سرمایه و بازرگانی برق جهت تعیین نحوه تجدید ساختارسیستم توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دشتی - بهنام بیات - علی بربند - سعید افشارنیا
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. معرفی یک روش جدید برای شناسایی و دسته بندی رنج وسیعی از اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل s

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید هاشمی نژاد - سعید اسماعیلی جعفرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. مقایسه روش مکان یابی خازن براساس دستورالعمل توانیر و روش توزیع تجمعی توان راکتیو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر نصرتیان آهور - سیده لیلا کرمانی - حسن ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. مقایسه عملکرد نیروگاه های CAES با نیروگاه های گازی موجوددرکشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد باقری - شهرزاد باقری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. مقایسه فنی و اقتصادی ترانسفورماتورهای هسته آمورف با هسته سیلیکونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تقی سامی - یحیی حسن خانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. مقایسه و بررسی قابلیت اطمینان شرکت توزیع با شاخصهای جهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی دوستی برحق - میثم خجسته - محمداسماعیل هنرمند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. مکان یابی و انتخاب بهینه فیلتر غیرفعال موازی با سیم نول برای کاهش ولتاژ موثرسیم نول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم احمدی - سیدمحمد شهرتاش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. مکانیابی بهینه ریکلوزر برمبنای تجدید آرایش سیستم توزیع با مدل درختی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی دولتدار - سودابه سلیمانی - بابک مظفری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. نقش حسابرسی داخلی درشرکت های توزیع نیروی برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرستو پاکدامن - سیدمحمود عطاری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. نقش مراکز فوریت برق121 درکاهش خاموشی های فشارضعیف و تجربه موفق شرکت توزیع نیروی برق گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم شهابی - محمدرضا فوجردی - حسنعلی قربان پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. نقش منابع تولید پراکنده DGدربهبود پایداری ولتاژ شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر زارع کابدول - بهشید احمدخان بیگی - بهمن جمشیدی عینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. پخش باراقتصادی درحضور نیروگاه های بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل علیخانی - شهرام جدید - سیدمحمدعلی موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. پیش بینی روزانه بارمصرفی برق مشهد مبتنی برتئوری آشوب و سیستم چندگانه فازی ـ عصبی تطبیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره سوزنچی کاشانی - مهدی یعقوبی - محمدرضا اکبرزاده توتونچی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. پیش بینی قیمت انرژی درسیستم های تجدید ساختارشده با شبکه های عصبی و شبکه های عصبی ـ فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خدادادی - سودابه سلیمانی - محمد تشنه لب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. کاربرد الگوریتم ژنتیک دربهبود کارائی شبکه های عصبی درپیش بینی پیک بارمصرفی غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین شیسی - مهدی گودرزی - محسن حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. کاربرد سیستم های فازی برای تعیین بارپیک روزانه پست 132/20KV

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهویردی رضائی آغ اوغلان - بهمن شیرینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. کاربری STATCOM برای جلوگیری از فلیکر ناشی ازخطای YAW درتوربین های بادی سرعت ثابت متصل به شبکه توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح ا... فدائی نژاد - سعید اسماعیلی - سیدمحمود عطاری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. کاهش هزینه شبکه توزیع یک شهرک دانشگاهی با استفاده ازتولید پراکنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ظهیری - مسعود سرپاک - ابوالفضل پیرایش نقاب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. کاهش هزینه های خرید پایه های بتنی بعلت بهینه سازی نیروهای ناشی از باد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود عبدالحسین پور - ایزد بنی مصطفی عرب - فرامرز قلیچی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. کلاسه بندی نوع خطای امپدانس بالا درشبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول خلیلی - مسعود سیوانی - فرید حیدری - اسداله سلمانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو سیستم های توزیع با مشارکت منابع تولید پراکنده مبتنی براینورتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس محمدی - محمد احمدیان - مومن بهادرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. کیفیت توان دراتصال مشترکین با شبکه توزیع فشارضعیف مطالعه موردی دریک شهر نمونه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد روحی - حامد مهران فر - علی فیاض
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. یادگیری الگویی راهی بسوی توسعه و بهبود شرکت های توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی آقولی
تعداد صفحات مقاله: 7
پشتیبانی