خانم سودابه سلیمانی

Sodabeh Soleymani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182556)

84
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی