هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه

Eighteenth Electric Power Distribution Conference in Kermanshah

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه روز سه شنبه، 10 اردیبهشت، 1392 لغایت چهارشنبه، 11 اردیبهشت، 1392 توسط علوم مهندسی برق ایران, انجمن مهندسين برق ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه

محل برگزاری: کرمانشاه
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: EPDC18

توضیحات کنفرانس

محورها ي اصلي كنفرانس :

-  تلفات در شبكه هاي توزيع
- طراحي شبكه هاي توزيع
- بهره برداري شبكه هاي توزيع
- كيفيت توان
- اتوماسيون شبكه هاي توزيع
- مديريت مصرف باروهدفمند سازي يارانه هادرصنعت برق
- اثرات ريزگرد ها برتجهيزات شبكه هاي توزيع
- توليد پراكنده وانرژي هاي نو
- فناوري اطلاعات و GIS درسيستم هاي توزيع
- افزايش قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
- مطالعات اقتصادي واجتماعي ومحيط زيست
- چشم انداز خصوصي سازي در شبكه هاي توزيع
- حفاظت وايمني در شبكه هاي توزيع
- توانمند سازي نيروي انساني
- تجزيه و تحليل علمي حوادث در شبكه هاي توزيع

 

 

محورهاي فرعي كنفرانس:

 تلفات شبكه هاي توزيع
- مدلسازي ومحاسبات تلفات
- كاهش تلفات در شبكه واجزاء آن
- طراحي نوين شبكه هاي توزيع درجهت كاهش تلفات
- نقش فرسودگي وعمرتجهيزات برروي تلفات شبكه هاي توزيع
- برآورد بار

 طراحي شبكه هاي توزيع
- بهينه سازي شبكه هاي توزيع
- بهينه سازي در تجهيزات شبكه هاي توزيع
- روش هاي پيشرفته طراحي درشبكه هاي توزيع
- شبكه هاي توزيع و شهرسازي
- بهره برداري شبكه هاي توزيع
- شيوه هاي جديد توسعه ،طراحي، تعمير ونگهداري شبكه هاي توزيع
- قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
 
 بهره برداري مناسب در شبكه هاي توزيع

- بهينه سازي واستاندارد سازي روشنايي معابر
- نقش ادوات پيشرفته دربهبود بهره برداري  شبكه هاي توزيع
- فرسودگي وعمر تجهيزات توزيع بر روي بهره برداري شبكه هاي توزيع
- نقش تخصصي نيروي انساني در بهبود بهره برداري در شبكه هاي توزيع

كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
- روش هاي اندازه گيري كيفيت توان
- روش هاي بهبود كيفيت توان
- پارامترهاي موثر وجديد كيفيت توان
- استانداردهاي كيفيت توان

 اتوماسيون شبكه هاي توزيع
- روش هاي مانيتورينگ پست ها و شبكه هاي توزيع
- مانور اتوماتيك شبكه هاي توزيع
- كنترل ديسپاچينگ وشبكه هاي توزيع
- مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع
- برق هوشمند

 مديريت مصرف بار وهدفمندسازي يارانه ها در صنعت برق
- بهينه سازي الگوي مصرف
- راهكارهاي الگوي مصرف
- شيوه هاي جديد در مديريت مصرف برق
- نقش تعرفه ها در الگوي مصرف ومديريت بار
- ارائه نتايج وتجارب موثر در مديريت مصرف

 اثرات ريز گردها بر تجهيزات شبكه هاي توزيع
- نقش ريزگردها در افزايش خاموشي
- نقش ريزگردها در افزايش تلفات
- نقش ريزگردها در فرسودگي تجهيزات شبكه
- تاثير ريزگردها برعملكرد وبهره برداري

  نقش شبكه هاي هوشمند در شبكه هاي توزيع
- نقش شبكه هاي هوشمند در كنترل خاموشي ها
- استفاده ازشبكه هاي هوشمند درجهت بهبود بهره برداري
- آينده شبكه هاي هوشمند و كاهش هزينه هاي نگهداري شبكه
- نقش شبكه هاي هوشمند وكاهش هزينه هاي نگهداري شبكه
- نقش شبكه هاي هوشمند درانتقال اطلاعات

 توليد پراكنده وانرژي هاي نو
- سيستم هاي فتوولتائيك،نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي ،انرژي زمين گرمايي،پيل هاي سوختي وموارد ديگرانرژي هاي نو وچگونگي اتصال آن ها به شبكه
- سرماي گذاري بخش دولتي وخصوصي درانرژي هاي نو وتوليد پراكنده
- استراتژي استفاده از انرژي هاي نو در كشور
- استفاده از انرژي هاي نو در مناطق روستايي

 فناوري ها واطلاعات GIS درسيستم هاي توزيع
- نقش ITوGIS در ارائه خدمات بهينه به مشتركين برق وجلب رضايت آن ها
- نقش  ITوGIS دربرنامه ريزي بخش هاي مختلف توزيع برق
- نقش  ITوGIS دركاهش هزينه هاي توزيع
- نقش  ITوGIS درافزايش بهره وري
- بسترهاي مناسب استفاده از ITوGIS درشبكه هاي توزيع
- نقش وجايگاه IT درتمركز زدايي وخصوصي سازي

 افزايش قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
- افزايش قابليت اطمينان وتاثير آن برپروفايل ولتاژ
- افزايش قابليت اطمينان وتاثير آن بر بهبود ضعف ولتاژ
- افزايش قابليت اطمينان وتاثير آن بر بهبود بهره برداري

 مطالعات اقتصادي واجتماعي ومحيط زيست در شبكه هاي توزيع
- نقش مديريت دانش و برنامه ريزي در شبكه هاي توزيع
- بازار برق وخصوصي سازي در شبكه هاي توزيع
- گردش نقدينگي از فروش تا وصول در شركت هاي توزيع
- روش هاي پيش گيري برق هاي غير مجاز
- شبكه هاي توزيع ،محيط زيست و توسعه پايدار
- نقش بخش خصوصي در عملكرد شركت هاي توزيع

 چشم انداز خصوصي شركت هاي توزيع
- بستر هاي لازم جهت خصوصي سازي شركت هاي توزيع
-استفاده از الگوهاي مناسب داخلي و خارجي در زمينه خصوصي سازي شركت هاي توزيع

 حفاظت و ايمني در شبكه هاي توزيع
- طراحي و ساخت تجهيزات حفاظتي
- طراحي سيستم هاي حفاظتي
- هماهنگي رله هاي حفاظتي
- ايمني وحريم در شبكه هاي توزيع
- شبكه هاي توزيع دربحران و زلزله
- حفاظت شبكه هاي توزيع اداري توليد پراكنده

 توانمندسازي نيروي انساني
- الگوهاي مناسب در بهبود بهره وري نيروي انساني
- نقش تخصص نيروي انساني در بهره وري

 تجزيه وتحليل علمي حوادث در شبكه هاي توزيع
- چگونگي كاهش حوادث با استفاده از تكنولوژي هاي نو
- چگونگي كاهش حوادث با استفاده ازآموزش پرسنل
- راه هاي مختلف فني ومهندسي جلوگيري از حوادث و روش هاي تقليل آن ها

 


 

 

درج در تقویم: 18 دی 1391 - تعداد مشاهده 16939 بار