آقای دکتر علیرضا زارع زیدی

Dr. Alireza Zarezeidi

مشاور مدیریت منابع انسانی و استقرار سیستم تولید ناب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (39653)

22
15
6
11

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه ارزیابی سیستم های مدیریتی در شرکت های مختلف صنعتی (1391-تاکنون)
 • پژوهشگر در زمینه های مختلف علوم مدیریتی و رفتار سازمانی (1392-تاکنون)
 • انجام مصاحبه های استخدامی بر اساس شایستگی و انجام طرح استعدادیابی و استعدادسازی در شرکت های مختلف (1393-1400)
 • عضو هیات تحریریه نشریات مختلف علمی تخصصی در زمینه مدیریت (1395-1400)
 • سابقه تدریس در سابقه تدریس در شرکت ها و مراکز صنعتی در زمینه های مدیریت. رفتار سازمانی. تحول سازمانی. کیفیت و... (1391-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در بازرس سیستم های کیفیتی در شرکت های صنعتی و تولیدی (1376-1391)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور مدیریت و انجام تحول سازمانی در شرکت های صنعتی و خدماتی (1392-1400)
 • سابقه کار صنعتی در پیاده سازی سیستم تولید ناب در شرکت های تولیدی (1393-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تولیدی و خدماتی (1392-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور مدیر عامل در شرکت های تولیدی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی و هیات داوری کنفرانس های مختلف علمی در زمینه مدیریت منابع انسانی (1393-1400)

سایر موارد

 • سایت تخصصی خدمات مشاوره مدیریت و تولید ناب دکتر علیرضا زارع زیدی www.alirezazarezeidi.ir