ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای غلامحسین داوری نژاد

Gholamhossein Davari Nejad

استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183517)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی غلامحسین داوری نژاد در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه فردوسی مشهد
هیات تحریریهمجله علوم باغبانی

مقالات غلامحسین داوری نژاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکروفنولوژی گل ارقام آلبالوی مجارستانی در شرایط آب و هوایی مشهدچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ایششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد ونمو و جذب برخی از عناصرغذایى در نشاء فلفل دلمه ایپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی اتفن و بسته بندی با اتمسفر متغیر map برخصوصیات کیفی میوه آلبالوی مجاریهجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمار سالیسیلیک اسید بر عمر پس از برداشت زردآلوهمایش ملی صنایع غذایی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع ریز نمونه، محیط کشت و تیمارهای هورمونی در استقرار و پرآوری ریزنمونه های رقم نطنز گلابی در شرایط درون شیشههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهکاهش قهوه ای شدن ریز نمونه های سه رقم نظنز، سبری و شکری گلابی در کشت درون شیشه ایهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مالچ، هرس و تراکم بر برخی صفات رویشی و زایشی سبزی جدید پپینوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به یخ زدگی جوانه زایشی، رویشی و شاخه یکساله ارقام هلو تحت شرایط کنترل شدههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکروفنولوژی گل و تعیین اثرات اقلیمی مؤثر بر آن در سه رقم آلبالوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهفنولوژی گلدهی سیب رقم گالا و دلباراستیوالهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه سیب رقم گالاهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاکهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاکهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات رشد میوه ارقام مهم پسته در شرایط آب و هوایی خراسان رضویهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای شیمیایی، هورمونی و مرحله برداشت بر عمر ماندگاری و صفات کیفی گل های بریده رز و شیپوریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ایششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتیمار قبل ازبرداشت سالیسیلیک اسید برعمرانباری و برخی ویژگیهای کیفی میوه زردآلوششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسالیسیلیک اسید برخصوصیات پس ازبرداشت زردآلوششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
24دریافت فایل PDF مقالهاثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبریسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
25دریافت فایل PDF مقالهاثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنزسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
26دریافت فایل PDF مقالهکنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انارسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
27دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انارسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
28دریافت فایل PDF مقالهاثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعریق بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاه دانهاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ریز موجودات مفید (EM) در کاهش اثرات منفی تنش شوری بر نسبت کلروفیل، وزن تر اندام هوایی و ریشه انار رقم شیشه کپاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
30دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاکاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L.همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته1394
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی پلی آمینهای آزاد بر تعداد جوانه های گل و جوانه های ریزش کرده درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم اکبری Pistacia vera Lهمایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته1394
34دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پلی آمینها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلابنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه به Cydonia oblongaنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در دو محیط جامد و دوفازنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی سولفات روی بر انار رقم اردستانینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انارنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L)نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهتغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنوتیپ ها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب تحت شرایط انبارمانیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
44دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی پکان (Carya illinoensis) از طریق کشت جنین بالغیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی ریزازدیادی انار در کشت دورن شیشه اییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریزازدیادی سیب گلاب خراسان در شرایط درون شیشه ایچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398

مقالات غلامحسین داوری نژاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 164 بار

نمودار تولید سالانه مقالات غلامحسین داوری نژاد

تماس با غلامحسین داوری نژاد


به اشتراک گذاری صفحه غلامحسین داوری نژاد

پشتیبانی