آقای مهدی نوری

Mahdi Nouri

استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182754)

142
51
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی