بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر میزان رضایت شغلی کارکنان (مطاله موردی: کارکنان شهرداری شهرستان گلپایگان در سال 1394)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF03_078

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی و تاثیر آن بر میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری شهرستان گلپایگان در سال 1394 بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق 283 نفر از کارکنان شهرداری گلپایگان بوده است. از این جامعه 144 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای زمینه ای نظیر جنسیت ,سطح تحصیلات و وضعیت تاهل بر میزان رضایت شغلی کارکنان بی تاثیر است. متغیرهای درآمد و سن بر میزان رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و مستقیم دارد .یعنی با بالا رفتن درآمد و نیز سن (بخصوص سنین بالای 43 سال) میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد.همچنین در بین ابعاد سه گانه اعتماد اجتماعی،اعتماد بین فردی همبستگی بالایی با میزان رضایت شغلی نشان داد و اعتماد به نظام ها و اعتماد تعمیم یافته همبستگی متوسط را نشان داده اند.

نویسندگان

فاطمه ابراهیمی

مربی ،گروه علوم انسانی (علوم اجتماعی)،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهدی نوری

کارشناس علوم اجتماعی و کارمند شهرداری شهرستان گلپایگان