اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

محل برگزاری: کرمانشاه
تاریخ برگزاری: 20 شهریور 1397
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397
تعداد صفحات: 1215
تعداد مقالات :196
نمایش مقالات: 182828
شناسه ملی این کنفرانس: MATH02
نویسندگان مشارکت کننده: 372 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

نتایج 1 تا 50 از مجموع 196