اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی

محل برگزاری: ایوانکی
تاریخ برگزاری: 22 اسفند 1399
تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400
تعداد صفحات: 659
تعداد مقالات :69
نمایش مقالات: 28735
شناسه ملی این کنفرانس: MMCM01
نویسندگان مشارکت کننده: 141 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 69