آقای دکتر سینا دامی

Dr. Sina Dami

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (89413)

110
7
6
7
4
8
16

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • نخبه بنیاد ملی نخبگان ایران
 • دبیر انجمن انجمن رمز ایران
 • عضو عادی انجمن سیستم‌های هوشمند ایران
 • عضو ثابت انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
 • عضو مدعو انجمن علمی کامپیوتر ایران
 • عضو کمیته داوری کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (تحت حمایت IEEE)
 • عضو کمیته علمی همایش ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
 • عضو هیات تحریریه مجله رایانش امن و اطلاعات

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب متن کاوی: طبقه بندی، خوشه بندی و کاربردها (انتشارات جهاد دانشگاهی) - 1400 - فارسی
 • کتاب داده کاوی با Python (انتشارات جهاد دانشگاهی) - 1399 - فارسی
 • کتاب از کلان داده‌ها تا انقلاب اطلاعات (انتشارات شهر آشوب) - 1398 - فارسی
 • کتاب اینترنت اشیاء: مفاهیم، معماری و کاربردها در عصر جدید فناوری (انتشارات شهر آشوب) - 1397 - فارسی
 • کتاب مهندسی امنیت در فضای سایبر و چالش‌های پیش‌رو (انتشارات دانا پناه) - 1396 - فارسی
 • کتاب جنگ یا صلح (انتشارات دانا پناه) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر و مشاور پروژه‌های صنعتی (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهش (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر شورای پژوهش فنی و مهندسی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزش فنی و مهندسی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای دانش فنی و مهندسی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر کارگروه انفورماتیک سلامت (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدوین نظام موضوعات رشته مهندسی کامپیوتر در برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (1399)
 • احراز نخبگی در مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392)
 • کسب عنوان رتبه اول پایان‌نامه پژوهشی برتر دانشگاه (1392)
 • کسب عنوان رتبه اول آموزشی دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات (1391)

سایر موارد

 • انجام بیش از 100 راهنمایی و مشاوره پایان نامه