اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی

محل برگزاری: کرمانشاه
تاریخ برگزاری: 22 تیر 1396
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
تعداد صفحات: 743
تعداد مقالات :137
نمایش مقالات: 200111
شناسه ملی این کنفرانس: MATH01
نویسندگان مشارکت کننده: 269 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

مجموعه مقالات اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 137