ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم فرانک امیدیان

Faranak Omidian

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177123)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی فرانک امیدیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات فرانک امیدیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش اکوتوریسم روستایی در توسعه اشتغال زایی و بهبود کیفیت محصول منطقه شهیون شهرستان دزفولهمایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول1390
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی رابطه تعهد سازمانی ، مدیریت زمان دبیران با عملکرد تحصیلی دانشآموزان در مدارس متوسطه شاخه نظری شهر اهوازکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سبک مدیریت و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه دختر و پسر شهرستان اندیمشک درسال تحصیلی 93- 1392کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
4دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان اندیمشککنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی انواع دوایر کنترل کیفیت در سازمانهای آموزشی و غیر آموزشیکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی، قدرت مقام و ساختار وظیفه با اثربخشی مدیران مقطعمتوسطه پسرانه شهرستان دزفولکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری های مدیریت مالی با تاکید بر تجارب بکارگیری فناوری در شرکت های فعال از منظر مدل پذیرش فن آوری (TAM)کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دروندادها و بروندادهای گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول براساس الگوی سیپکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
9دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های نوین آموزش بزرگسالانکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی سبک یادگیری کلب در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول92-1391کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی 1393
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان دانش نظری دبیران از شیوه یادگیری پژوهش مدار: مطالعه موردی مدارس متوسطه کرجاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی درونی عوامل دروندادی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس رویکرد پژوهش محورکنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شورای معلمان بر بهبود مهارتهای حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اندیمشککنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری1393
15دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه سیار در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور منطقه شمال استان خوزستاناولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1393
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با استفاده از تحلیل پوششی داده هااولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برنامه معلم پژوهنده با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) در آموزش و پرورش استان ایلامکنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی1394
19دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر همسویی با مولفههای برنامهدرسی ملیهمایش ملی پژوهش های علوم مدیریت 1394
20دریافت فایل PDF مقالهتدوین مولفههای ارزشیابی کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر همسویی با مولفههای برنامهدرسی ملیکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مطلوبیت کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر مولفههای برنامهدرسی ملیکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزیابی درونی عوامل دروندادی گروه آموزشی برق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده سما واحد دزفولدومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان پتروشیمی شهیدتندگویان بربهبود عملکرد سازمانی ازدیدگاه مدیران براساس الگوی هالتوناولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت برمیزان دانش کارکنان پتروشیمی شهیدتندگویان براساس الگوی هالتونهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فرآیند ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران بر اساس مدل رابینز(مطالعه موردی:سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جامع گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با بهره گیری از الگوی سیپاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیردوره های آموزشی برقراری ارتباط موثر و تکریم ارباب رجوع بر میزان آگاهی کارکنان اداری دادگستری استان خوزستاناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دوره های آموزشی ضمن خدمت,بر نتایج سازمانی کارکنان اداری دادگستری استان خوزستاناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی نطری عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در سازمان هااولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع استقرار نطام بانک های الکترونیکی از منطر کارکنان مطلعه موردی:اهوازاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجارب بکارگیری فناوری های مدیریت مالی در شرکت های فعال از منظر مدل پذیرش فن آوری(TAM)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئله برخلاقیت دانش آموزان مقطع توسطه شهرستان دهلران در سال تحصیلی 91-1390اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
33دریافت فایل PDF مقالهFactors affecting entrepreneurship of educational management students in Andimeshk Payame Noor Universityاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
34دریافت فایل PDF مقالهInternal efficiency of practical projects of technical and vocational training centers in khouzestan province during the 2009-2011 yearsاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرایند ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی: گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور واحد الوان)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تناسب محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت با نیازهای آموزشی از نظر معلمان مقطع ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 92-91اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شورای معلمان بر بهبود مهارتهای حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اندیمشکاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزیابی درونی عوامل فرآیندیگروه آموزشی برق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده سما واحد دزفولدومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزیابی درونی عوامل بروندادی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی1394
40دریافت فایل PDF مقالهاعتباریابی ابزار سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره ابتداییچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
41دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی روش نقشه مفهومی با لوحه های آموزشی در یادگیری معنا دار درس شیمیدومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
42دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمانهای مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی1395
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت مؤلفه های مدیریت دانش در بین دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی : مطالعه ای موردیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی حل مسیله ی جورج پولیا بر پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ی هفتم در درس ریاضیاولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی1396
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت شاخص های سرمایه ی ساختاری شرکت های دانش بنیان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولاولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران1396
46دریافت فایل PDF مقالهتبیین حقانیت تربیت از دیدگاه اسلامسومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1395
47دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی اجرای الکترونیکی آزمون های پایان ترم دانشگاه های پیام نور استان خوزستانکنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان1396
48دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در دانشگاه پیام نور مرکز اهواز با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش بنیاناولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت1397

مقالات فرانک امیدیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهA study on the effect of in-service courses on staffs’ skills: A case from Iranماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1393
2دریافت فایل PDF مقالهA Study on the Obstacles of Electronic Administration of Final-semester Examinations at Payameh Noor Universities in Khuzestanماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1393
3دریافت فایل PDF مقالهThe Investigation of Factors Affecting University Students' Attitude toward E-Learning Adoptionماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1393
4دریافت فایل PDF مقالهIdentifying validation and levels of organizational empowerment among Iranian university faculty members societyماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد برتربیت دینی نوجوانان شهر دزفولماهنامه «علوم انسانی اسلامی»1395
6دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of the Book Titled Heavenly Gifts on Religious Beliefs of the Sixth Grade Students of Elementary Schools from the Teachers' Perspective in Dezful in 2013-14ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1393
7دریافت فایل PDF مقالهAssessment of In-service Training Courses of Employees in Payame Noor Universitiesماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1394
8دریافت فایل PDF مقالهThe relationship between parental position and Sixth students' Creativity in south Iranian Primary Schoolsماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 91 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فرانک امیدیان

تماس با فرانک امیدیان


به اشتراک گذاری صفحه فرانک امیدیان

پشتیبانی