بررسی تاثیر ابزار چندرسانه ای (کورل) بر میزان پیشرفت تحصیلی و یادداری ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر اصفهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 731

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATH01_088

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پروژه، بررسی تاثیر تدریس با نرم افزار کورل بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و میزان یادداری مطالب در دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان (ناحیه2) می باشد. برای انجام این پروژه که شبه آزمایشی است به روش خوشه ای چند مرحله ای، 2 کلاس 20 نفره، یک کلاس به عنوان گروه کنترل (که به روش سنتی و متداول آموزش دیدند) و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش (با نرم افزار کورل آموزش دیدند) در نظر گرفته شد. برای دستیابی به نتایج پژوهش از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t گروه های مستقل و نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش چندرسانه ای (استفاده از نرم افزار کورل دراو ) آموزش دیدند در زیر مولفه های یادگیری حل مسیله، یادگیری مفهوم چند ضلعی ها و یادگیری مفهوم کسرها بیشتر از آن هایی است که به روش متداول (سنتی) آموزش دیده اند. از سویی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، یادداری مطالب درس ریاضی دانش آموزانی که به روش چند رسانه ای با استفاده از نرم افزار کورل آموزش دیدند بهتر از آن هایی است که به روش متداول (سنتی) آموزش دیده اند.

کلیدواژه ها:

روش چند رسانه ای ، نرم افزار کورل دراو ، پیشرفت تحصیلی ، یادداری ، ریاضی

نویسندگان

ناهید قیامت

دانشجوی کارشناسی ارشد ، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران

فتانه حسنی جعفری

استادیار،گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران

محمدرضا سرمدی

استاد تمام، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران