اطلاعات کنفرانس

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1396
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397
تعداد صفحات: 916
تعداد مقالات :62
نمایش مقالات: 46415
شناسه ملی این کنفرانس: RRBS01
نویسندگان مشارکت کننده: 131 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 62