خانم دکتر سوده مقصودی

Dr. Soodeh Maghsoudi

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400036)

40
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی