پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی

Iranian and Islamic architecture and Restoration research

صلنامه «پژوهش های مرمت و معماری ایرانی-اسلامی» با نگاه کاملا تخصصی و میان رشته ای تلاش می کند مقالاتی را از محقق یا محققینی انتخاب و منتشر کند که ضمن اثرگذاری بر دانش معماری و مرمت، مرزهای آن ها را نیز گسترش داده و پاسخ دهنده برخی مسائل موجود در این زمینه در دنیای امروز باشد.

این نشریه در سیاست های عمومی خود با هدف انجام فعالیت های فرهنگی در حوزه های معماری، شهرسازی و مرمت، به دنبال ایجاد زمینه های تبادل اندیشه و طرح مسائل علمی نوین در این حوزه ها می باشد و تلاش دارد تا با انتشار مطالب وزین علمی و جذاب توام با سازوکاری متفاوت، این امکان را برای خوانندگان خود فراهم سازد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات