آقای دکتر رحیم هاشم پور

Dr. Rahim Hashempour

دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176179)

67
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی