فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی

Quranic Knowledge Research

نشریه پژوهش نامه معارف قرآنی از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پژوهش معارف قرآنی پایه گذاری شده است.

هدف عمده نشریه پژوهش نامه معارف قرآنی راهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با معارف قرانی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • معارف قرانی
  • معارف اسلامی
  • دانش شناسی تحقیق قرانی
  • هرمنوتیک
  • تجزیه تحلیل قران از منظر کلام
  • رابطه قران و جامعه
  • نشانه شناسی در قران