ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری

Management and Accounting Researches

ماهنامه علمی و تخصصی «پژوهش های مدیریت و حسابداری»  با پروانه انتشار رسمی به شماره 93/4292 در زمینه مدیریت و حسابداری (اختصاصی) آمادگی چاپ مقالات نویسندگان و محققین گرامی از سراسر کشور را دارد. در صورت عدم پذیرش مقالات، نویسندگانی که مقاله آنها مورد پذیرش قرار نگرفته حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. مقالات پذیرفته شده به تدریج و بر مبنای اولویت زمانی به چاپ خواهند رسید. نویسندگانی که قصد ارسال مقاله را دارند، می بایست فایل ورد مقاله را فقط به ایمیلmahname.org@gmail.com ارسال فرمایند.

محققان و پژوهشگران می­توانند مقالات علمی-پژوهشی و علمی- مروری خود را درزمینه­ های مختلف مدیریت وحسابداری بر­اساس دستورالعمل زیر تهیه نموده، جهت بررسی و چاپ برای سردبیر به آدرس الکترونیکی نشریه mahname.org@gmail.com ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)