مقالات فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، دوره 11، شماره 42

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 بهمن 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 15