پژوهشنامه ادبیات کردی

Journal of Kurdish Literature

پژوهشنامه ادبیات کردی در قالب دوفصلنامه زیر نظر پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان منتشر می‌شود.

این دوفصلنامه با شماره شاپای چاپی ۳۶۵۷-۲۶۴۵ کتابخانه ملی ایران، و بر اساس مجوز شماره ۸۹.۱۴۸۴۴ مورخ ۱۳۸۹.۷.۴ از ادارi کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر می‌‌شود.پژوهشنامه ادبیات کردی بر اساس گواهی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی "ب" است.پژوهشنامه ادبیات کردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کردی و فارسی را در حوزه زبان و ادبیات کردی، ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان‌ها، منتشر می­‌کند و از پذیرش تحقیقات میان‌رشته­‌ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می­‌کند. نشریه همچنین پذیرای نقد کتب و مقالات حوزه زبان و ادبیات کردی است.