آقای دکتر عبدالاحد غیبی

Dr. Abdolahad Gheibi

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471166)

10
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی