آقای پروفسور آریا الستی

Prof. Aria Alasty

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (365316)

38
5
75

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی