مدلسازی مدینامیکی ربات تک چرخ روی سطوح ناهموار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,352

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_299

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله مدل دینامیکی کامل یک ربات تک چرخ با در نظر گرفتن ناهموا ریهای سطح زم ین ارائه شده است . در این مدلسازی ساده سازیهای عمده ای صورت ن پذیرفته است و حتی الامکان تمام پارارمترهـای ربـات در نظـر گرفتـه شـده است . سطح زمین را هر تابع مشتق پذیری می توان در نظر گرفت . با وجود قیدهای پیچیده بین چرخ و زم ین، معـادلات به شکل بسته به د ست آمده است که باعث م ی شود زمان شب یه ساز ی کاهش چشمگ یری داشته باشد . با داشتن مـدل کامل و دقیق ربات ، میتوان بررسی بهتر و صحیح تری از رفتار دینامیکی ربات د اشت و همچنین اثر اعمال کنترلرهـای مختلف را می توان روی مدل واقعی تری مشاهده کرد . از این مدل کامل در طراحی کنترلر هم می توان استفاده نمود .

کلیدواژه ها:

ربات تک چرخ – دینامیک – ناهمواریهای زمین

نویسندگان

حجت پندار

دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشکده مهن

آریا الستی

دانشیار قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشکده مهندسی مکانیک ، د