ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای علی فرامرزی

Ali Faramarzi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177908)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علی فرامرزی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

سمتهای علمی و اجرایی علی فرامرزی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات علی فرامرزی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت برمصرف بهینه آب در زراعت کلزای رقم Operaهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
2دریافت فایل PDF مقالهباران اسیدی و تاثیر آن روش محیط زیستاولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکردارقام و لاین های گلرنگ در شرایط دیم منطقه کاغذکنان میانهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد بابونهششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف دو نوع کود پتاسیمی به همراه روی بر کمیت و کیفیت سیب زمینی رقم آئولا و کاهش غلظت نیترات و کادمیمششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی جو رقم آبیدر در شرایط دیمهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری و ماده ضداسترس شوری برتعداد و وزن مینی تیوبر وبررسی شاخص های تحمل در سیب زمینی رقم آگریا در شرایط گلخانههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد لاینهای گلرنگ در شرایط دیم درمنطقه میانههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتی عصاره زیره سبز بر جوانهزنی علفهای هرز تاجخروس و سلمهترهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در شرایط آب و هوایی میانهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد 3 رقم پنبه در منطقه میانهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر دور آبیاری مختلف بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ارقام سورگومپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کشت توأم برنج و ماهی بر عملکرد برنج (. Oryza sativa L ) با هدف بهرهبرداری بهینه از منابعپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلقیح باکتریهای محرک رشد گیاه ( PGPR ) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در آستاراپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد وش و درصد روغن 3 رقم پنبه در منطقه میانهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و هیبریدهای آفتابگردان در منطقه میانهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تعداد 17 ژنوتیپ امید بخش کلزای بهاره در شرایط دیم منطقه میانهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاینهای گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی و تجزیه همبستگی بین صفات در ارقام انتخابی سیب زمینی در شرایط کشت دوم Path analysisدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات مورفولوژیکی وعملکرد 3 رقم نخود در شرایط آب و هوایی میانهدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سه تاریخ مختلف کاشت و دو روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L)دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز در منطقهی میانهدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر علفکشهای پیش کاشت و پس رویشی به همراه مدیریت مکانیکی بر کنترل علفهای هرز مزارع ذرت در منطقه پارس آباد مغاندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم های مختلف برعملکرد و اجزای عملکرد لاین های گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانههمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مغناطیسی کردن بذر و آب در سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی چغندر علوفهایهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی بر صفات کمی شش رقم گلرنگ بهاره ( Carthamus tinctorius L.)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سورگوم جارویی در منطقه میانهاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
29دریافت فایل PDF مقالهاثرغلظت های مختلف مواد آلی هومات پتاسیم برتولید مینی تیوبر سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان درشرایط گلخانه ایششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر مقادیر و زمان محلول پاشی آترازین به عنوان ماده ضد تعرق بر عملکرد زراعت دیم گلرنگ در منطقه میانهنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ذرت رقم 704 -KSCنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زراعی ژنوتیپهای امید بخش گندم نان زمستانه در شرایط تنش خشکی آخر فصلاولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از ماده ضد استرس شوری برای کاهش اثر منفی سطوح مختلف تنش شوری روی تعداد، اندازه و وزن مینی تیوبر سیب زمینی رقم ساوالاندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
34دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف نمکهای کلرید کلسیم و کلرید سدیم بر جوانه زنی رقم های جو متداول در ایراندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از آب مغناطیسی برای افزایش درصد جوانه زنی بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف نمکهای کلریم سدیم، سولفات سدیم و بی کربنات سدیم بر جوانه زنی و رشد اولیه تریتیکاله و ژنوتیپ های گندمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی زراعی مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژنه در سه رقم ذرت دانه ای درمنطقه بیله سوار مغاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
38دریافت فایل PDF مقالهراندمان علفکشهای نیکوسولفورون و آترازین و ادجونتها به همراه نیکوسولفورون بررشد و جمعیت توق و رشد ذرتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تناوب زراعی مبتنی بر کشت گندم بر بیوماس علفهای هرز در منطقه تبریزاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
40دریافت فایل PDF مقالهاثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش نیکوسولفورون به همراه مصرف آترازین بر تعدادی از صفات ذرت و جمعیت و بیوماس علف هرز توقاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتیک یونجه ، مریم گلی اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه گندماولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کودنیتروژن بربیوماس ارقام سورگوم علوفه ای درچینهای مختلف درمنطقه میاندوآبیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهاتصال جوشی تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از سختکننده خارجیاولین همایش ملی ساختمان آینده1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتیک یونجه، هزینگلی، اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
45دریافت فایل PDF مقالهکنترل ناپایداری های موضعی دراتصالات گیردارتیربه ستون فولادی بااستفاده ازسخت کننده های خارجی وپیچ های طویل فولادیچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
46دریافت فایل PDF مقالهکاربردسخت کننده خارجی دراتصالات گیردارتیربه ستون قوطیچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد علوفه تر، علوفه خشک و برخی خصوصیات مورفولوژیکی هشت رقم سورگوم علوفهایسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت علوفه در هشت رقم سورگوم علوفهای در منطقه مغانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی رو شهای مختلف آزمون قدرت بذر برای تعیین کیفیت بذور در سه رقم کلزاسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد بر عملکردو اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دان های در مغاناولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد ارقام گلرنگ بهارههمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مناسب‌ترین میزان مصرف نیتروژن در عملکرد دانه ارقام گندم دیم ( آذر 2 و سرداری) در شرایط زارعین دیم کار میانه با استفاده از کارنده‌های جدید ابداعیهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شاخص‌های مقاومت به خشکی در عدس (Lens culinaris Medik)همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری ژنوتیپ‌های پنبه در اراضی شور شرق دریاچه ارومیهاولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ذرت هیبرید KSC704 در منطق مغاندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت انتظاری و متداول روی عملکرد و اجزای عملکرد رقم و لاین های عدس در منطقه خلخالدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ژنوتیپ های عدس در تاریخ های مختلف کاشتدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
58دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کاربرد ازتوباکتر و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد ذرت در منطقه میانه ذرت دانه ای سینگل کراس 647دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
59دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم لوبیا با دو روش کشت در منطقه ابهر و خرم درهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی (Phaselous Vulagr)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
61دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان کلروفیل دو رقم یونجه ایرانی در شرایط شوریدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های امید بخش چغندرقند تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی در گلخانهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر شاخص سطح برگ و اعداد کلروفیل متر برگ در ژنوتیپ های امید بخش چغندرقند در شرایط گلخانهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
64دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم و لاینهای نخود در شرایط دیم در منطقه اردبیلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
65دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی متانول بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی رقم و لاینهای نخود در شرایط دیم در منطقه اردبیلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل هیبریدهای حاصل از تلاقی لاینهای امیدبخش چغندرقند به خشکی در مرحله جوانه زنیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهبخش های امیدبررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد هتروتروفیک گیاهچه هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین چغندرقندسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر متقابل rhizobium phaseoli و زمان مصرف فسفات آمونیوم بر عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم لوبیا سفید دانشکده و 11805 در شرایط آب و هوایی زنجانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه راندمان علفکش نیکوسولفورون و علفکش آترازین در کنترل علفهای هرز ذرت سینگل کراس 704همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
70دریافت فایل PDF مقالهاثر دو روش کشت مکانیزه در مقایسه با کشت دست نشان در سه رقم لوبیا قرمزاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی زیره سبز بر رشد علف های هرزهمایش ملی گیاهان دارویی1389
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بابونههمایش ملی گیاهان دارویی1389
73دریافت فایل PDF مقالهاثر روش کاشت بر اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 در منطقه ی میانهسومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو1393
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زراعی ژنوتیپ های امیدبخش گندم زمستانه در شرایط تنش خشکی آخر فصلاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان زنجاناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
76دریافت فایل PDF مقالهEffect of foliar application of methanol on seed yield, some traits and leaf area of chick pea cultivar and lines under dry land conditions in Ardabil regionهمایش ملی شیمی پاک1393
77دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل محلول پاشی مواد ضد تعرق و قطع آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد در کشت دوم آفتابگردان رقم فرخ در منطقه میانههمایش ملی شیمی پاک1393
78دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش رطوبتی و مواد ضد تعرق بر عملکرد کمی و برخی صفات مرتبط با عملکرد افتابگردان رقم فرخ در کشت دوم در منطقه میانههمایش ملی شیمی پاک1393
79دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی بر میزان فسفر و آهن دانه کدوی تخم کاغذی تحت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانسهمایش ملی شیمی پاک1393
80دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی بر عملکرد روغن دانه کدوی تخم کاغذی تحت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانسهمایش ملی شیمی پاک1393
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و پروتئین در ارقام لوبیا قرمز تحت روشهای مختلف کاشتهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
82دریافت فایل PDF مقالهکاربرد دو دستگاه مکانیزه لوبیاکار در مقایسه با کشت دست نشان و بررسی کارآیی آنها در برخی ویژگی های زراعی در ارقام لوبیا قرمزهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
83دریافت فایل PDF مقالهنقش و رابطه ی ویژگی های شخصیتی با عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات1395
84دریافت فایل PDF مقالهنقش رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرایمکنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی1395
85دریافت فایل PDF مقالهاثر اسانس میخک بر بیهوشی ماهی قزل آلای رنگین کمانسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
86دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ماهی قزل آلای رنگین کمان به بیهوشی با کاربرد اسانس آویشن شیرازیسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
87دریافت فایل PDF مقالهجایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعهپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
88دریافت فایل PDF مقالهنقش پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبریاولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی1396
89دریافت فایل PDF مقالهشیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به عنوان یک آسیب اجتماعیپنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران1396
90دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تقاضای محصولات منتخب باغی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای معکوساولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخارج کل واقعی محصولات منتخب باغی در ایراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
92دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر خصوصیات جوانه زنی ریحان بنفش Ocimum basilicumاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
93دریافت فایل PDF مقالهتغییرات درصد اسانس ریحان بنفش Ocimum basilicum بر اثر کاربرد باکتری های محرک رشداولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
94دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر عملکرد ریحان بنفش Ocimum basilicumاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر کارایی تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان زنجاناولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مراحل مختلف فنولوژیکیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیتوشیمیایی اسانس گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مرحله گلدهیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد اسانس گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مراحل مختلف فنولوژیکیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد رویشی گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مراحل مختلف فنولوژیکیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مناسب ترین میزان مصرف نیتروژن در عملکرد دانه ارقام گندم دیماولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
101دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی بور بر عمکلرد بیولوژیک و عملکرد ارقام کلزا در منطقه ای میانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
102دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی بور بر میزان عملکرد دانه درصد و عملکرد روغن کلزا در منطقه ی میانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات زراعی هشت رقم و لاین هشت رقم و لاین جدید گلرنگ دیم تحت کشت های پاییزه و بهاره در استان زنجاناولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارقام گلرنگ در کشت انتظاری تحت شرایط دیم در مزارع زارعین on farmاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
105دریافت فایل PDF مقالهبررس خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DC در دو منطقه رویشگاهیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
106دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای مستقل در ازمایش بررسی برخی صفات زراعی هشت رقم ولاین جدید گلرنگ دیم در استان زنجاناولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر کمیت و کیفیت اسانس گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DCاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
108دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط محیطی بر ویژگی های مورفولوژیکی گیاه گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DCاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد اسانس گیاه گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DC در دو منطقه رویشگاهیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تراکم و کارنده های مختلف بر عمکلرد و تغییر صفات گندم نان رقم رزین در منطقه ترکمنچایاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
111دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم و کارنده ها بر عملکرد بیولوزیک و شاخص برداشت گندم نان رقم رزین در منطقه ترکمنچایاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
112دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تراکم و کارنده های مختلف بر عمکلرد و وزن هزار دانه گندم نان رقم رزین در منطقه ترکمنچایاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات تعداد گره در بوته، شاخه فرعی، وزن صد دانه و عملکرد دانه در ارقام مختلف سویا در شرایط اقلیمیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
114دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان اجزاء اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم Tanacetum balsamita Lاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
115دریافت فایل PDF مقالهصفات فنولوژیکی و موفولوژیکی ارقام مختلف سویا در کشت دوم در شرایط مغاناولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
116دریافت فایل PDF مقالهکشت دوم ارقام مختلف سویا بعد از برداشت غلات در شرایط اقلیمی شهرستان مغان گرمیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
117دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل محلول پاشی اتانول و تنش خشکی بر محتوای کلروفیل برگ شنبلیلهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
118دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل محلول پاشی اتانول و تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک شنبلیلهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
119دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل محلول پاشی اتانول و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک شنبلیلهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
120دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر ژنوتیپ های امیدبخش چغندرقند در شرایط گلخانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
121دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر کود نیتروژنه و ازتوباکتر Azotobacter chroococcum بر عمکلرد و اجزاء عملکرد نعناع اسپیکاتا Mentha spicata L در منطقه میانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
122دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر نیتروژنه و ازتوباکتر Azotobacter chroococcum بر درصد اسانس نعناع اسپیکاتا Mentha spicata L در منطقه میانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی با طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ایاولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)1396
124دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترک های القای هیدروژنی بر یک فولاد میکروآلیاژی استحکام بالانوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح1397
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبهسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفهوم مهندسی ارزش در مدیریت جامع حوزه آبخیزچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
127دریافت فایل PDF مقالهSimultaneous immobilization-purification of a microbial lipase for biodiesel productionبیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)1400
128دریافت فایل PDF مقالهImmobilization of a microbial lipase on celite for enzymatic improvement of n۶/n۳ ratio in polyunsaturated fatty acids from plant oilبیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)1400
129دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات تیرهای همبند بر روی مشخصات دیواربرشی های دارای بازشوچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399
130دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
131دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در پیشگیری از حوادث و افزایش ضریب ایمنی در شبکه توزیع برقسومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران1394
132دریافت فایل PDF مقالهPreparation parameters effect of on PDI of self-assembled chitosan/streptokinase NPsپنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)1393
133دریافت فایل PDF مقالهساخت و مقایسه ی نانوالیاف زیست تخریب پذیر ترکیبی کیتوسان/پلی کاپرولاکتون (PCL) و کیتوسان/ پلی لاکتیک اسید(PLA) به روش الکتروریسیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاکسازی زیستی آب آلوده به آلاینده های نفتی با استفاده از فرایندبیولوژیکی مبتنی بر باکتریهادومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1393
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاکسازی زیستی آب آلوده به آلاینده های نفتی با استفاده از فرایندبیولوژیکی مبتنی بر جلبک هادومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1393
136دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات پلیمری کیتوزان حاوی ویتامیناولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبدیلات زیستی Androst-4-en-3,17-dione (AD) توسط سویه قارچی Neurospora crassa FGSC 4335چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبدیل زیستی آندروستن دیون با استفاده از سویه میکروآلگی Nostoc ellipsosporum PTCC 1659چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
139دریافت فایل PDF مقالهproduction of uricase by a new source Mucor hiemalisچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384

مقالات علی فرامرزی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های کاشت جوی پشته ای و کرتی بر دو رقم لوبیا Phaseolus vulgaris L در طی سه تاریخ کاشت مختلفدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر Funneliformis mosseae و Pseudomonas fluorescensبر برخی از مولفه های رشدی و تغذیه ای گیاه ماش (Vigna radiata L. Wilczek) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه ایدو فصلنامه زیست شناسی خاک1400
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر سطوح زئولیت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در منطقه میانهدوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1399
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر کاربری اراضی بر اثربخشی فرایندی در سیستم راهبردی منابع خاک میاندورود مازندرانپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
5دریافت فایل PDF مقالهComparison of Titanium versus Polycel as Partial Ossicular Replacement Prosthesis: A Randomized Clinical Trialمجله علمی گوش و حلق و بینی ایران1400
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان مناسب آبیاری با سنجش هدایت روزنه‌ای برگ‌های گیاه ذرتمجله مدیریت آب در کشاورزی1398
7دریافت فایل PDF مقالهCrocin prevents acute angiotensin II-induced hypertension in anesthetized ratsمجله گیاهان دارویی ابن سینا1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اپیدمیولوژیک شپش سر در فصل پاییز در دانش آموزان شهرستان پاکدشت، سال 1392مجله علمی پژوهان1394
9دریافت فایل PDF مقالهحاملگی ناخواسته و علل مربوط به آن در زنان باردار شهر کرمان در سال 1392مجله علمی پژوهان1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 958 بار

نمودار سالانه مقالات علی فرامرزی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی فرامرزی


به اشتراک گذاری صفحه علی فرامرزی

کلیدواژه های مهم در مقالات علی فرامرزی

پشتیبانی