آقای علی فرامرزی

Ali Faramarzi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177908)

127
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی