اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری: 6 دی 1401
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1401
تعداد صفحات: 5120
تعداد مقالات :329
نمایش مقالات: 68407
شناسه ملی این کنفرانس: ICRHEMA01
نویسندگان مشارکت کننده: 585 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری

نتایج 1 تا 50 از مجموع 329