آقای مهندس حسین ایگدر

Engineer hossein Igder

کارمند بانک شهر

Researcher ID: (262444)

2
1
1
4
1
1
5
2
7

فعال در زمینه پژوهشی و رشته های تخصصی زمينه هاي تحقيقاتي تجارت الكترونيك )EC( برند )Brand( مديريت ارتباط با مشتري )CRM( بازاريابي وفروش ) Marketing and Sales ( رضايت مشتري ) Consumer satisfaction ( وفاداريمشتري )BrandLoyalty( بانكداري)banking

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو عادی باشگاه پژوهشگران جوان
 • عضو هیت علمی و داور هیت علمی افتخاری موسسه فناوری سفیران فرهنگی امید

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Evaluation the relationship between exposure to the brand purchase intention of luxury cars (With emphasis on the application of nano biotechnology) European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(3):400-408
 •  Identification and Prioritizing of the Factors Affecting the Implementation of CRM System in Iran Insurance Industry (Case Hossein Igder'*, Hadi Shabanpour? 'Young Researchers Club, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran ?Department of management, Tehran-Markaz Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Received: 28 March 2013 / Acce
 •  The Role of Factors among Organization in Organizational Readiness of Small and Medium Companies for Acceptance of E-Commerce Shahram Gilaninia'; Sevved Javad Mousavian?; Ali Rabiei; Hossein Igder'; Kamel Shafiei'; Aminch Permouzeh®; Fatemeh Zadbagher Seighalani'J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(3)2172-2177, 2012 © 2012, TextRoad Publication
 •  Analyzing the effect of Customer Knowledge on Evaluation of Brand Extension (Case study: food industry) Hadi Shabanpour'*, Hossein Igder?, Abbas Sadeghi 2013, volume 2, issue 7, pages: 903-915 Journal o f Science andtoday's world
 •  Determination of Influential Factors on the Rate of Sale in Retailing Units (Food Industry) Hossein Igder Corresponding, Young Researchers and Elite European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X/ 1450-202X Vol. 109 No 2 August, 2013, pp.258-268 Club, Karaj Branch
 •  Human Resources Strategic Management Model by Fuzzy Network Analysis Techniques and SWOT Hadi Shabanpour'*, Hossein Igder?, Journal of Science andtoday'sworld Abbas 2013, volume 2, issue 7, pages: 847-868 Sadeghi
 •  Identifying Influential Factors on Attitude and Intention of Customers in Electronic Shopping of Ticket (case study: Imam Khomeini Airport) Abbas Sadeghi'*, Hossein Igder?, Hadi Journal of Science andtoday's world 2013, volume 2, issue 7, pages: 887-902 Shabanpour

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • ارزیابی نقش رضایت مشتری در روابط بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و وفاداری مشتری نسبت به برند،در هتل های پنج ستاره تهران. (1392)

تالیفات

 • کتاب بازاریابی با رویکردی بر بانکداری نوین (سروش برتر/تهران) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی مرکز جامع علمی کاربردی قند کرج(1397-1398)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی(1396-1397)
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد واحد هشتگرد(1395-1396)
 • استاد مدعو پیام نور اشتهارد(1395-1396)
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی خانه کارگر(1394-1395)
 • مربی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی(1394-1396)
 • مربی مرکز علمی کاربردی میثاق(1394-1396)
 • مربی مرکز علمی کاربردی آی سودا(1394-1396)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(1393-1394)
 • استاد مدعو سما(1393-1395)
 • مربی ازاد طالقان(1393-1394)
 • مربی مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج(1393-1395)
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی شهرداری شهر جدید هشتگرد(1393-1395)
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی عالیفرد(1393-1395)
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران(1393-1394)
 • مربی مرکز علمی کاربردی زر ماکارون(1393-1395)
 • مربی مرکز علمی کاربردی بعثت کرج(1393-1394)
 • استاد مدعو شال(1392-1393)
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی قالب های صنعتی ایران خودرو(1392-1393)
 • مربی مرکز علمی کاربردی آذین خودرو(1392-1394)
 • استاد مدعو دانشگاه ازاد شال بویین الزهرا(1392-1393)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری حرفه ای دوره دکترای حرفه ای کسب و کارDBA دانشگاه تهران1402-تاکنون
 • پسا دکتری POST DBA دانشگاه علامه طباطبائی1402-تاکنون
 • کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران1388-1392
 • کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد کرج1383-1397

سوابق شغلی و تخصصی

 • بانک شهر (1394-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • سابقه تحلیل و گزارشگری در قالب کارشناس مسایل بازاریابی در برنامه رادیویی ضربان،راه های درامد زایی لیگ برتر و باشگاه هایی خصوصی کشور و مقایسه بین درامد زایی باشگاه های لیگ ایران با اروپا (1393)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Icdlپیشرفته - کرج،آموزشگاه فنی حرفه ای ممتاز پردازش (1402)
 • Introduction To DIN EN ISO 9001:2008 - تهران
 • مهارت های کسب و کار و کارآفرینی - کرج،موسسه آوین نوین کوهستان،وزارت کاروامور اجتماعی
 • شركت در دوره هاي روش تحقيق - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • Workshop on The role of new accounting methods and management ni reduction of costs - تهران

سایر موارد

 • عضو كميته علمي و هيات داوران مقالات همايش بين المللي مديريت،دي 1392استان بوشهر
 • عضو كميته علمي و داوري روندهاي نوين در مديريت برند،تبليغات،بازاريابي و رسانه،آذر1402،اصفهان
 • عضـــو كميتـــه علمـــي و داوري كنفـــرانس ملـــي مـــديريت كســـب وكـــار هوشـــمند و علـــم داده در كســـب وكار،آذر1402،اصفهان
 • عضـــو كميتـــه علمـــي و داوري كنفـــرانس ملـــي رونـــدهاي نـــوين مـــديريت كســـب و كـــار درحـــوزه بـــين الملل،آذر1402،اصفهان
 • عضو كميته علمي و داوري كنفرانس ملي روندهاي نوين در مديريت صنعتي،توليدوعمليات،آذر1402،اصفهان
 • عضو كميته علمي و داوري كنفرانس ملي كاربرد هوش مصنوعي در مديريت كسب وكار،آذر1402،اصفهان
 • عضــو كميتــه علمــي اولــين كنفــرانس بــين المللــي نقــش مــديريت انقــلاب اســلامي در هندســه نظــام جهاني،اسفند1393،تهران
 • ضـــو كميتـــه ي داوران اولـــين همـــايش ملـــي مـــديريت،علوم تربيتي,روانشناســـي و مطالعـــه آمـــوزش وپرورش،اسفند1394،تهران
 • عضـو كميتـه علمـي و داوري همـايش ملـي پـژوهش هـاي كـاربردي علـوم فنـي مهندسـي و مـديريتي در عرصـه دانشگاه ،صنعت و مديريت ايران،آذر1394،کرمانشاه
 • عضو کمیته علمی و هییت داوران همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی،اسفند۹۲،استان بوشهر
 • عضو کمیته علمی و داوری بیست و پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری،۱۴۰۲،کرمان
 • عضوکمیته داوری هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت وحسابداری،۱۴۰۲
 • عضــو كميتــه علمــي و داوري در اولــين كنفــرانس بــين المللــي حماســه سياســي )بــا رويكــردي بــر تحــولات خاورميانه(وحماسه اقتصادي) با رويكردي بر مديريت و حسابداري( ،بهمن ماه 92،تهران